Now showing items 1-1 of 1

    • Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 

      Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
      Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...