Now showing items 1-6 of 6

  • 2008 küresel krizinin Türk ekonomisine etkileri ve krizi önlemek amacıyla uygulanan maliye politikaları 

   Shukur, Elbay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı, 2020)
   2007 yılında ABD konut piyasasında meydana gelen sorunlar, daha sonra finans piyasalarında da bozulmaların olması ve dolayısıyla reel ekonomide de görülen düzensizlikler sadece ülke içerisinde kalmayıp, gelişmiş ülke ...
  • Enflasyondaki değişmelerin gelir dağılımına etkileri 

   Akyürek, Mustafa Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-01)
   Çalısmanın amacı enflasyondaki degisimlerin gelir dagılımına göre etkilerini incelemek, Türkiye ekonomisindeki 1980'den günümüze degisik enflasyon ortamlarını yine Türkiye'deki gelir dagılımı ile iliskilendirmek, enflasyonun ...
  • Industry 4.0 Scorecard for SMEs 

   Gergin, Zeynep; Üney Yüksektepe, Fadime; Gençyılmaz, Mehmet Güney; Aktin, Ayşe Tülin; İlhan, Doğan Aybars; Dündar, Uğurcan; Cebeci, Özay; Çavdarlı, Ali İhsan (Springer, 2018-09)
   Today the industry is revolutionizing into a new era with the total integration of all elements of the production through digitalization and establishing communication between each other. This new revolution is named as ...
  • Kara para, kara para aklanması ve Türkiye'ye yansıması 

   Altan, Sedat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   Nereye gidersek gidelim, kara para aklama ile kazanılmış, yapılmış, ya da inşa edilmiş herhangi bir şeyin yanından geçmekteyiz. Bilerek ya da bilmeyerek, bir kara para aklayıcıyla iş yaparız ya da kara parayla temasta ...
  • Türkiye ekonomisinde kredi kartlarının marka konumlandırılması: Bir uygulama örneği 

   Kara, Sedat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı, 2011-07)
   Bu çalışmanın birinci bölümünde Türkiye Ekonomisine 1980 öncesi ve sonrası şeklinde genel bir bakış yapıldıktan sonra günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve kullanımı her geçen gün daha da artan kredi kartlarının ...
  • Yeni Ekonomi Ve Türkiye’de Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci 

   Güner, Billur (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)