Now showing items 1-4 of 4

  • Deprem sonrası toplanma alanlarının İstanbul örneğinde incelenmesi 

   Uyar, Hazal Ekin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2021)
   Dünya üzerinde birçok yerde depremler ve çeşitli afetler yaşanmaktadır. Türkiye de Dünya'daki aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle çok sayıda deprem yaşamış bir ...
  • Güneydoğu'da kentsel dönüşüm: Şanlıurfa 

   Kahya, Fatma Nihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2015-01)
   Türkiye'de süregelen kentsel dönüşüm tartışmalarının akademik yazında daha çok İstanbul, İzmir ve Ankara odaklı ele alınmakta olduğu izlenmektedir. Şüphesiz bu örnekler, dönüşümün boyutları ve olası sonuçları hakkında ...
  • One eye movie watching experience an experiment for enhancing attention in presentation process 

   Taşcı, Mehmet Baran (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehir Planlama Bilim Dalı, 2010-02)
   Tek gözlü film seyretme deneyimi; sunum sürecinde dikkati arttırma deneyi çalışması, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü Şehircilik programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak gerçekleşmiştir. ...
  • Risk management practice in construction projects using fuzzy group TOPSIS approach – a case study 

   El Hilali, Anass (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
   Günümüzde inşaat projelerinin zamanlama ve kalite hedefleriyle birlikte finansman masraflarını karşılayamayacağı ve risk yönetimi sürecini uygulayamazsak daha kötü senaryolara yol açabileceği açıkça görülmüştür. Bu çalışma, ...