Now showing items 1-3 of 3

  • Aydın, Kuşadası'nda Balatlıoğlu Evi Restorasyon Projesi 

   Konuk, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2017)
   Kuşadası, kültürel ve mimari dokusuyla Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biridir. Kentin mimari yapısını oluşturan, aynı zamanda kentsel sit alanı olarak nitelendirilmiş olan Dağ ve Cami-i Kebir mahallelerindeki tarihi ...
  • Earthquake Effects on Vernacular Buildıngs: An Examplary Study in Çerkeş/Çankırı 

   Semiz, Nisa (2018-07-10)
   Bir yarımada üzerinde yer alan Tarihi İstanbul’un kuruluşundan itibaren tüm dönemlerine tanıklık eden İstanbul Deniz Surları, günümüze ulaşan izleriyle kentin kültürel ve arkeolojik mirasının başlıca unsurlarındandır. Deniz ...
  • The Earthquake Effects on VemacularBuildings: An Examplary Study in Çerkeş/Çanlar 

   Semiz, Hayriye Nisa; Arslan, Burak (2018-07)
   Çerkeş, located on the border between Central Anatolia and Western Black Sea regions, is a dis­trict o f Çankırı.The settlement which has been an important commercial center due to its loca­tion was ruled by the Ottomans ...