Now showing items 1-6 of 6

  • Adsorptive removal kinetics of anionic dye onto chitosan films doped with graphene oxide: An in situ fluorescence monitoring 

   Kahya, Nilay; Bener, Semira; Kaygusuz, Hakan; Akın Evingür, Gülşen; Erim, F. Bedia (Taylor & Francis Inc, 530 Walnut Street, Ste 850, Philadelphia, Pa 19106 USA, 2018)
   The aqueous adsorption of a fluorescent dye (pyranine) onto crosslinked chitosan-graphene oxide composite films was studied. In situ fluorescence monitoring technique is introduced as easy and fast experimental technique ...
  • Determinatino of Elemental Concentrations in Fish and Sediments From Rize-Ardesen area of The East Black Sea 

   Akyüz, Tanıl; Akyüz, Sevim (ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 11/100 RAJENDRA NAGAR, SECTOR 3,, SAHIBABAD 201 005, GHAZIABAD, INDIA, 2008-06)
   Some elemental concentrations (K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Ni, Zn, Br, Cd, Rb, Sr, Ba, Cs, Zr, Sb, Pb,) of 7 fish species (anchovy, red mullet, grey mullet, sea pike, horse mackerel, whiting and sea-bream), which are largely ...
  • Position Of Light And Water In Architecture And Philosophy Of Art 

   Yurtyapan Salimi, Aysegul; Salimi, Amineddin; Kara Pilehvarian, Nuran (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Light and water re key elements and indicators are in human life. Water as a lifeblood is important in views, philosophies and cultures in the world and its role is considered beyond its functional role as a symbol of ...
  • Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Tasarruflu Su Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeyinin Belirlenmesi 

   Akın Dikleli, Meltem; kermen, seda (2019-11)
   Giriş ve Amaç Su, insan yaşamının ve ekosistemlerin devamlılığı için gereken temel bir bileşendir. İnsan faaliyetlerinin su kaynaklarına karşı sürdürülebilir olmayan talepleri artmakta, dünyamızda içme ve kullanma niteliğinde ...
  • Studying The Myth Of Water In Ancient Iran And Its Relationship With Rain-Making Rituals 

   Goharpour, Hasan; Jalalkamali, Vahide (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   Iran have always been conflicting with drought. As Dariush asks Ahura Mazda in his inscription in Takhte Jamshid to protect Iran from drought and lies. Creating myths is the first reaction of man’s mind at the face natural ...
  • Yeşil 

   Yıldıran, Ayşe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Renk çemberinde mavi ile sarı arasında yer alan yeşil, bir ararenk olması doğrultusunda sakinleştirici, çekimser, rahatlatıcı, davetkar ve dişil özelliklerle bütünleştirilir. Oysa birçok kültürde suya ve bitkiye bağlanan ...