Now showing items 1-2 of 2

  • Kavisnâme-i Menzilât (1B – 51A) inceleme – metin- sözlük- dizin 

   Arık, Serap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-10)
   Bu çalışmada, Kavsnâme-i Menzilât adlı eserin 1B-51A varakları incelenmiştir. Eserde okçuluktan, menzil taşlarından ve okçulardan bahsedilmektedir. Metinde Arapça ve Farsça sözcükler olmasına rağmen dili, sade ve anlaşılırdır. ...
  • Kavisnâme-i Menzilât 51>B – 101B varak (Hacı Hasan b. Hacı Bahtiyar'ın eseri) inceleme - metin - sözlük - dizin 

   Öztürk, Gülfem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-10)
   Bu çalışmada, bir okçuluk metni olan Kavisnâme-i Menzilât'ın 51b-101b arası varakları incelenmiştir. Önce metnin ilgili kısımları okunmuş, çeviri yazıyla aktarılmış ve sözlüğü yapılmıştır. Daha sonra metin biçimsel olarak ...