Now showing items 1-20 of 27

  • Betonarme binalarda oluşan deprem ve yangınların binaya etkisinin incelenmesi ve bir uygulama örneği 

   Şentürk, Hasan Orçun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006-07)
   Bu çalışmada, betonarme binalarda oluşan deprem ve yangınların binaya etkisi incelenmiş ve uygulama örneği yapılmıştır. Yangınların evreleri ve çıkış nedenleri üzerinde durulmuştur. Otel binasında deprem tetiklemesiyle ...
  • Betonarme çerçeve sistemlerde göçme hasar seviyesindeki plastik mafsalların klasik afsallara dönüşümünün performansa olan etkisi 

   Yıldırım, Mahmut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007-06)
   Çalısması kapsamında: 1. Deprem bölgesinde Z4 zemin sınıfında yer alan on katlı simetrik ve ortogonal betonarme çerçeve sistem bir yapının deprem yüklerinin belirlemesi için Mod Süperpozisyon Yöntemi kullanılmıstır. Yapının ...
  • CORS-TR sisteminin ulaşım hizmetlerinde kullanımı 

   Bülbül, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı, 2011-09)
   Cors-Tr (Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonları -Türkiye)Sisteminin, Tüm Ulaşım Hizmetlerinde ve Özellikle İstanbul İli Ulaşımında Kullanımı
  • CORS-TR verileriyle belirlenen türkiye tektonik plaka hareketlerinin görselleştirilmesi 

   Yılmaz, Haluk (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Bilim Dalı, 2011-06)
   GPS teknolojisi ülkemize 1990'lı yıllarda girdiği halde uygulayıcılar hala hiç de ekonomik olmayan yerel referans istasyonları gerektiren eski yöntem ve teknikleri kullanmaktaydı. 2007 yılında başlayıp 2009 yılında kullanıma ...
  • Çeliğin plastik akma ve pekleşmesinin taşıma gücüne etkisi 

   Pakdel, Vahit Soltani (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006-09)
   Bu çalısmada, egilme moment etkisi altındaki çelik kesitlerin plastik davranısı, sünek malzemenin özelliginden kaynaklanan peklesme etkisi de dikkate alınarak incelenmistir. Dört bölümden olusan çalısmanın, birinci bölümünde ...
  • Çelik levha perdeli yapı sisteminin levha kalınlığına bağlı olarak incelenmesi 

   Seçkin, Edip (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004-09)
   Bu çalışmanın amacı, özellikle çelik yapılarda kullanılan çelik levhalı perde sistemlerinin levha kalınlığının sistemdeki etkileri ve davranışını saptamaktır. Çalışmada Kanada Çelik Standardına göre bazı parametreler ele ...
  • Deprem etkisindeki betonarme binaların göçme riskinin saptanması için hızlı değerlendirme yöntemleri 

   Altıner, Mecit (2008-09)
   Son yıllarda Türkiye' de meydana gelen depremler, insanların içinde yasam faaliyetlerini devam ettirdikleri yapı stogunun deprem karsısında ayakta kalıp kalmayacagına dair durumunu tespit etme ihtiyacını ortaya çıkarmıstır. ...
  • Deprem koşularında yapı-zemin etkileşimi ve zemin iyileştirmesi 

   Soysal, Lale (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2006-10)
   1999 Depremi hasarı içinde zemin şartları kısmen irdelendi. Bölgedeki holosen oluşumu, sıvılaşma, yatay deplasman, taşıma gücünün aşılması farklı ve fazla oturmalar yüzünden yapılara hayli zarar verdi. Elverişsiz zeminlerin ...
  • Effect of geographical information on project management 

   Elsadaie, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2007)
  • Evaluation of bentonite in Libya 

   IAB, ADEL KHALED MOHAMED (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006)
  • İnşaat şirketlerinde riskin algılanması ve risk azaltıcı tedbirler 

   Şener, Bahar (2012-10)
   Risk denilen olgu sadece inşaat sektöründe değil tüm sektörlerde yer alır ve her sektörde önemli bir yere sahiptir. Fakat inşaat sektöründe riskin önemi diğer birçok sektörden çok daha fazladır. Çalışma içerisinde bu önemin ...
  • Kayalarda basma dayanımının don şartlarından etkilenmesi 

   Özberk, Fahri (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008-09)
   Kayaların yapısı donma-çözülmenin etkisiyle değişime uğramaktadır. Bu değişim kaya bloklarından hazırlanan numunelerin don sonrası basma dayanımları ölçümlerinde artış ve azalma ile beliren değişken sonuçlarla gözlemlenmiştir. ...
  • Main problems and prospective solutions for turkish small and medium sized (SME) construction companies specialized on the real estate sector 

   Göksel, Gökmen (2007-09)
   Bu çalısmada, Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan insaat sektörünün, Küçük ve Orta ölçekli firmalar bazında yasadığı sıkıntılar ve bu sıkıntılara karsı alınabilecek çözüm önerileri incelenmistir. ?stihdam ...
  • Maliyet tahmin modeli 

   Şahin, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002)
   Yeni yapılacak projelerin maliyetlerinin hesaplanması zor ve zahmetli bir iştir. Bu hesaplamalar bir çok değişkene bağlıdır. Bu değişkeler, dünyadaki ve ülke içindeki gelişmelerden direk olarak etkilenmektedir. Güçlü bir ...
  • Nutritional behavior in Libya 

   Moftah, Omar Ali Saieed (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005-09)
   Food is one of the important needs of all living beings. You need food to live. Without food you will not be able to live long. You eat different kinds of foods such as bread, rice, meat, etc. You also take liquid foods ...
  • Proje yönetimi bir inşaat projesinin primavera ile planlanması 

   Alpay, Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007-01)
   Günümüzde bilgisayar destekli planlama çok yaygındır. Planlama bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından zamana bağlı olarak ...
  • Proje yönetimi: İnşaat firmalarında proje müdürlerinin iş yükü, iş stresi, iş tatmini ve motivasyon ilişkisi 

   Ildız, Gülce Öğrüç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009-03)
   Bu çalısma insaat firmalarında proje müdürleri tarafından algılanan is yükü, is stresi, motivasyon ve is tatmini arasındaki iliskiyi incelemektedir. İnsaat sektörünün talebin degiskenliginden büyük ölçüde etkilenmesi ...
  • Rapid map updating procedures using orthophotos 

   Alrajhi, Muhamad Nasir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008-06)
   The General Directorate of Surveying and Mapping (GDSM) of the Ministry for Municipal and Rural Affairs (MOMRA) of the Kingdom of Saudi Arabia has the mandate for large scale mapping of 200 Saudi Arabian cities. During the ...
  • Sismik etkiler alan ince daneli zeminlerin rijitlik parametreleri açısından değerlendirilmesi 

   Duran, İlhan Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2010-06)
   İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Geoteknik Bilim Dalı Programında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; laboratuvar ortamında hazırlanmış ince ...
  • Soğukta şekil verilmiş ince cidarlı C kesit eğilme elemanlarının davranış ve dayanımı 

   Genç, Fatih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008-06)
   Bu tez çalışmasında, soğukta şekil verilmiş ince cidarlı ve kenarları rijitleştirilmiş C kesit elemanların eğilme ve kesme kuvveti etkisi altında davranışları ve dayanımları incelenmiştir. Çalışma üç ana aşamadan oluşmaktadır. ...