Now showing items 1-1 of 1

    • Kar Amaçsız İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi 

      Bircan, Gözde (2015-02-28)
      Günümüzde hile; kar amaçlı işletmeler, kar amaçsız işletmeler ve diğer tüm işletme türleri için araştırılan, incelenen ve değerlendirilen bir konu olmakla birlikte kar amaçsız işletmelerde hile olgusu gözardı edilen ve ...