Now showing items 1-1 of 1

    • Yönetimde Kaos 

      Mutlu, Ahmet; Sakınç, İlker (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
      Bu çalışmada, Kaos kuramının mekanik bilim paradigmasına karşıt olduğundan hareketle, kaotik yönetim yaklaşımının da mekanik yönetim anlayışına karşıt olduğu düşüncesi savunulmaktadır. Çalışmada, mekanik yönetim anlayışına ...