Now showing items 1-1 of 1

    • A Preliminary Study on 'History' and 'Historiography' in Translation Studies 

      Apak, Fundagül (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
      Bu araştırmada amaç, çeviribilimde 'tarih' ve 'tarih yazımı'na yönelik olarak yapılan bazı çalışmalarda 'çeviri tarihi'nin mi yoksa 'çeviri tarihi yazımı'nın mı incelendiğini sorgulamaktadır. Bu bağlamda ele alınacak ...