İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1, (2023) Makale Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Restricted
    Anneleri Tutuklu/Hükümlü Olan 0-6 Yaş Arası Çocukların İhtiyaçları, İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar
    (Seçkin Yayıncılık, 2023) MERTOĞLU, MÜNEVVER
    Bu çalışmanın amacı, anneleri tutuklu ya da hükümlü olan 0-6 yaş arasındaki çocukların, sağlıklı bir şekilde gelişmelerine destek olacak yasal düzenlemelerle, olumlu uygulamaların önemine dikkat çekmektir. Türkiye’de ve Dünya’da annesinin mahkûmiyetinden etkilenen çocuk sayısının her geçen gün arttığına ilişkin veriler,(*1) bu sorunun üzerinde durulması gerektiğine işaret etmektedir. 0-6 yaş, bireylerin kişiliklerinin gelişmesi ve gelecek yaşantılarını olumlu ya da olumsuz etkilemesi bakımından önemli bir dönemdir. Bu dönemde anne-babaların, çocuklarının psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimlerinde çok önemli sorumlulukları vardır. Hiçbir çocuğun bu dönemi cezaevinde geçirmesi istenmez. Ancak zorunlu hallerde bir süre cezaevinde kalacak çocuklar için çocuğun üstün yararı dikkate alınarak cezaevlerinde amaca uygun düzenlemelerin ve uygulamaların yapılması gerekir.