Cilt 5, Sayı 1, Mart 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Open Access
  Savaş ve İletişim Gengüdümlerinde Biçimsel Bakışımlılık
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03) Zeybek, Işıl; Özgül, Ruken; TR141147; TR28343
  Geçmişten günümüze doğanın gereği ve doğalarının gereği; hayvanların, insanların, ülkelerin, firmaların, yaşamlarını sürdürmek, giderek büyümek, sınırlarını genişleterek güçlerini artırmak amacıyla 'öteki' ya da 'ötekilerini' kendi etkilerinin altına alma, yok etme, kendine katma, çabalarının olduğu gözardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu bağlamda, İngiltere'nin 28 Ocak 1915'te Osmanlı'ya savaş kararı almasının altında yatan sebebin Boğazlardan geçilebilirse, kazanılacak olan başarının tüm Müslüman sömürgelerini sindireceği, güneyde sömürge devletlerini rahatsız eden hiçbir şey yaşanmayacağı düşüncesi olarak görürüz. Bu konuda Fransa İngiltere'yi yalnız bırakmamıştı. Toplumbilim, ruhbilim, hukuk, eğitim ve savaş gibi aklımıza gelebilecek her konuda geçmişten günümüze dek süreçte bizi yönlendiren maddi, manevi yaptırımlarla kurallar; özelinde tüzel/özel kişilerin davranışlarını karşılarındakilere göre biçimlendirir ya da kendilerinin biçimlendirmelerini sağlarlar. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Çinli filozof Sun Tzu, yazdığı '' Savaş Sanatı '' adlı yapıtıyla, geçmişten günümüze tüm planlama ve gengüdüm uzmanlarının yanında komutanlara da; rakiplerine, öteki tarafa, düşmana göre strateji Gengüdüm geliştirme ve izleme açısından yol gösterici olmuştur.
 • Publication
  Open Access
  İki Popüler Mit Kahramanının Karşılaştırılması: Neo ve Battal Gazi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03) Yıldırım, T. Emre
  Sıradan insanın kişisel ve evrensel olana uyum sağlama çabası mit ihtiyacını ve mit kahramanını doğuran temel sebeptir. Bu araştırmada gözlemlediğimiz kahramanın sadece zamana göre değil içinde bulunduğu topluma göre de şekil değiştirdiğidir. Araştırma, incelenen filmleri birer pop-mit olarak değerlendirerek psikoloji ve mitoloji bilimlerinin ışığında inceleyecektir. Bu metot doğrultusundaki tezimiz, Hollywood'un bir anda postmodern dünyanın Hercules'i diyebileceğimiz kadar popülerleşen kahramanı The Matrix filminin Neo'su başka bir kültürel coğrafyada, mesela Türkiye'^de, başka bir isimle, mesela Battal Gazi olarak, ortaya çıktığıdır. Tıpkı, Antik Yunanlı Hercules'in Dede Korkut Destanlarında Deli Dumrul olarak veya Odysseus'un yine Dede Korkut anlatılarında Basat olarak ortaya çıkıp birinin Ölümle diğerinin Tepegöz/kyklop ile olan macerasını bu defa Yunan toplumu için değil de içinde çıktıkları Türk toplumu için tekrarlaması gibi.
 • Publication
  Open Access
  İstanbullu Logolar
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03) Küçükerdoğan, Rengin
  Ferdinand de Saussure'e göre değeri oluşturulan ilkeler, "değeri belirlenecek şeyle değiştirilebilir benzemez bir öğe ve değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler"dir. Buna dayanarak, değerin var olabilmesi bu ilkeye bağlıdır. Bu bağlamda logo oluştucularının arasındaki karşıtlıklar, logoların birbirlerinden farklılaşmasına böylelikle değer kazanmasına olanak tanır. Kurumlar birbirinden görsel iletişim çerçevesinde logolarıyla ayrılmaktadır. Yalın bir anlatımla değerin yaratımında logo tasarım öğelerinin ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerinin önemi anlamlandırma ve farklılaşma bakımından çok büyüktür. Renk, biçim, çizgi, amblem ve tipografi, logonun dokusunu oluşturmaktadır. Logolar ise İstanbul'un kurumlarıyla oluşturduğu dokusunu görsel biçimde bizlere aktarmaktadırlar. Bu çerçevede hazırlanan çalışmada seçmeci göstergebilimsel yöntem aracılığıyla İstanbullu Logolar çözümlenmektedir.
 • Publication
  Open Access
  Yaşam Biçimi ve Sanat Yapıtlarının Reklama Yansıması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03) Yıldız, Öykü Ezgi
  Çalışmada, başta ürün ya da hizmetin kimi temel özelliklerini aktaran bir araç konumunda olan reklamın süreç içinde toplumsal ve akçasal sonucunda yaşam biçimleri, imgeler yaratan bir ekinsel olguya dönüşümü ele alınmıştır. Çalışmada, küreselleşmenin reklam iletilerinin içrekleri üzerindeki etkisi, reklam ekin ve sanat yapıtı arasındaki ilinti irdelenmiştir. bu bağlamda Levi's reklamlarında kullanılan Davut Yontusu göstergebilimsel bir çözümlemeyle incelenerek, günümüzde reklamların iletilerinde sanat yapıtlarından yararlanarak tüketiciler üzerinde uyandırılmak istenilen güzelduyusal etkiye vurgu yapılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Moda, İçgiyim, Renkler, Reklam ve Gençler...
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03) Gündeş - Güz, Nükhet; Er, Seher
  İç giyimin çağrışımsal alanı, renkler ve reklam başlıklı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara içerik çözümlemesi uygulanarak verilen yanıtlara göre metnin dayattığı sınıflandırmalar yapılmıştır. İç giyimin çağrışımsal alanı "biçimsel ve anlamsal" bağlamda saptanmış olup, tarihsel süreç içinde moda, giyim, iç giyim bağlantısını kurarak, göstergebilimsel açıdan giyimin anlamlandırması yapılmaya çalışılmıştır. Daha sonra iç giyimde seçilen renkler ve renklerin yeğ tutulma nedenleri saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar cinsiyete göre karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.