Cilt 5, Sayı 4, Eylül 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Publication
  Metadata only
  Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Yaklaşımları...
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Gürel, Tuğçe
  Kurumsal sosyal sorumluluk; günümüzde birçok işletmenin öncelikli iş planları arasında yerini almıştır. Tarihçesi incelendiğinde çok da eskilere dayanmayan uygulamalarıyla sosyal sorumluluk, belki de bu nedenden dolayı, hayır işlemek ve ‘’ hayırseverlik’’ ile halkla ilişkiler uygulamalarındaki önemli konumuyla ‘’ sponsorluk ‘’ ile karıştırılmaktadır. Kavramsal olarak sosyal sorumluluğun açıklanacağı bu araştırmada aynı zamanda hayırseverlik ve sponsorluk ile benzer ve farklı taraflarının da ortaya konması planlanmaktadır.
 • Publication
  Metadata only
  Televizyonda Yayınlanan Reklam Filmlerinde Bilimin ve Bilim Yapanların Sunumunun Tartışılması Bağlamında Örnek Bir İnceleme: DYO Nano Reklamı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Kırel, Serpil
  Bu makale, bilimin ve bilim yapanların televizyon reklamlarında nasıl temsil bulduğu sorunsalı üzerine yoğunlaşmaktadır. Televizyon reklamları ulaşabildikleri izleyicinin büyüklüğü, reklam metinlerinin tekrara dayanan, stereotipleştirmelerin yoğun olarak kullanıldığı anlatı yapısı ve çok sık tekrarlanarak yayınlanması ile ilettiği mesajların kalıcılığı göz önünde tutulduğunda izleyicinin davranış ve düşünce biçimini şekillendirdiği ortadadır. Bu anlamda reklamlarda dolaşımda olan imgelerin, mesajların ve temsillerin önemsenmesi gerekir. Bu çalışmanın temelini oluşturan iki ayrı yönelim vardır. Öncelikle kitle iletişim araçlarında temsillerin inşası açısından bilimin ve bilim insanının nasıl karşılık bulduğu sorunsalı üzerine yoğunlaşılacaktır. Bunun yanısıra ‘’ sözde ‘’ bilimsel deneylerin ve araştırmaların eyleyenleri olarak bilim insanlarının yoğun olarak temsil bulduklarını farketmemek olanaksızdır. Bilimin erkeklere ait bir edim olduğu ‘’ bilimadamı ‘’ teriminden de anlaşılmaktadır. Ancak, reklam cinsiyet yaklaşımlarından farklı olarak sosyal bilimleri yok sayarak ve bilimi sadece üretilen ürünlerin ‘’ doğruluklarını ’’ ve ‘’ mükemmelliklerini ‘’ ortaya koyan teknisyenler ve şahitler olarak bilim yapanların temsillerinden yaralanmaktadır. Bilime geleneksel bakışın yoğunlaştırıldığı reklam filmlerinde hem sosyal bilimlerdeki bilim yapma pratiği neredeyse yok sayılmakta hem de bilimin prestiji sadece yeni ürünlerin test edilmesi katmanında bırakıldığı için zedelenmektedir. Bu bakış açısıyla bu kapsamda yayınlanan en son reklamlardan biri olan DYO NANO reklamı belirtilen kavramlar çerçevesinde incelenecektir.
 • Publication
  Metadata only
  Alkollü İçkinin Çağrışımsal Alanı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Er, Seher
  Bu araştırma sahte rakı olayının gerçekleştiği günlerde alkollü içkinin çağrışımsal alanını saptamak ve ayrıca cinsiyet değişkenine göre dağılımı ortaya koymak amacıyla İstanbul'un 25 ilçesinde deneklerle yüz yüze görüşülerek yapılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Üniveriste Gençliğinde Travma Yaratan Sorunlar ve Krize Müdahalede Etkin Yaklaşımlar
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Avcı, Sabahat Yurdakul
  Üniversiteler ergen yoğunluğuna hizmet veren kuruluşlardır. Bu nedenle gençlik dönemine özgü davranışlar, sorunlar ve travmalar sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Psikolojik danışma birimlerinin bu gibi durumlarda uzman ve profesyonel yaklaşımı son derece önemli ve gereklidir. Çünkü, gençlerimize doğru yol göstermek ve farkındalık yaratmak, yalnız olmadıklarını hatırlatmak, travmaları ve krizi arızasız atlatmada büyük önem taşımaktadır. Onları dinlemek, anlaşıldıklarını ifade etmek, paylaşmak, sevildiklerini ve önemsendiklerini fark ettirmek, tutum değiştirmelerine yardımcı olmak kriz önlemede en doğru yaklaşımdır. Ayrıca duygusal travmalar da yas dönemindeki etkin davranış da kişilik örselenmelerini minimize edecektir. Bu tarz tedavi süreci en temel psikolojik destek tutumudur.
 • Publication
  Open Access
  The Attitude of Engineering Freshmen Towards Chemistry Teaching in Turkey
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Sarıer, Nihal
  Although chemistry keeps an important place in the science curricula of primary and secondary educations, studenttypically leave high school with misunderstandings about the nature of matter ,chemical processes, and chemical world. This study aims to identify the attitudes of engineering freshmen towards chemistry in Turkey. It also tries to identify classifications and examples of matter, commonly used by chemistry teachers in secondary schools; those are likely to be misunderstood by students. It offers teachers some suggestions contributing to raise their students awareness of learning chemistry.