Cilt 5, Sayı 4, Eylül 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Publication
  Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Yaklaşımları...
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Gürel, Tuğçe
  Kurumsal sosyal sorumluluk; günümüzde birçok işletmenin öncelikli iş planları arasında yerini almıştır. Tarihçesi incelendiğinde çok da eskilere dayanmayan uygulamalarıyla sosyal sorumluluk, belki de bu nedenden dolayı, hayır işlemek ve ‘’ hayırseverlik’’ ile halkla ilişkiler uygulamalarındaki önemli konumuyla ‘’ sponsorluk ‘’ ile karıştırılmaktadır. Kavramsal olarak sosyal sorumluluğun açıklanacağı bu araştırmada aynı zamanda hayırseverlik ve sponsorluk ile benzer ve farklı taraflarının da ortaya konması planlanmaktadır.
 • Publication
  Televizyonda Yayınlanan Reklam Filmlerinde Bilimin ve Bilim Yapanların Sunumunun Tartışılması Bağlamında Örnek Bir İnceleme: DYO Nano Reklamı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Kırel, Serpil
  Bu makale, bilimin ve bilim yapanların televizyon reklamlarında nasıl temsil bulduğu sorunsalı üzerine yoğunlaşmaktadır. Televizyon reklamları ulaşabildikleri izleyicinin büyüklüğü, reklam metinlerinin tekrara dayanan, stereotipleştirmelerin yoğun olarak kullanıldığı anlatı yapısı ve çok sık tekrarlanarak yayınlanması ile ilettiği mesajların kalıcılığı göz önünde tutulduğunda izleyicinin davranış ve düşünce biçimini şekillendirdiği ortadadır. Bu anlamda reklamlarda dolaşımda olan imgelerin, mesajların ve temsillerin önemsenmesi gerekir. Bu çalışmanın temelini oluşturan iki ayrı yönelim vardır. Öncelikle kitle iletişim araçlarında temsillerin inşası açısından bilimin ve bilim insanının nasıl karşılık bulduğu sorunsalı üzerine yoğunlaşılacaktır. Bunun yanısıra ‘’ sözde ‘’ bilimsel deneylerin ve araştırmaların eyleyenleri olarak bilim insanlarının yoğun olarak temsil bulduklarını farketmemek olanaksızdır. Bilimin erkeklere ait bir edim olduğu ‘’ bilimadamı ‘’ teriminden de anlaşılmaktadır. Ancak, reklam cinsiyet yaklaşımlarından farklı olarak sosyal bilimleri yok sayarak ve bilimi sadece üretilen ürünlerin ‘’ doğruluklarını ’’ ve ‘’ mükemmelliklerini ‘’ ortaya koyan teknisyenler ve şahitler olarak bilim yapanların temsillerinden yaralanmaktadır. Bilime geleneksel bakışın yoğunlaştırıldığı reklam filmlerinde hem sosyal bilimlerdeki bilim yapma pratiği neredeyse yok sayılmakta hem de bilimin prestiji sadece yeni ürünlerin test edilmesi katmanında bırakıldığı için zedelenmektedir. Bu bakış açısıyla bu kapsamda yayınlanan en son reklamlardan biri olan DYO NANO reklamı belirtilen kavramlar çerçevesinde incelenecektir.
 • Publication
  Alkollü İçkinin Çağrışımsal Alanı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Er, Seher
  Bu araştırma sahte rakı olayının gerçekleştiği günlerde alkollü içkinin çağrışımsal alanını saptamak ve ayrıca cinsiyet değişkenine göre dağılımı ortaya koymak amacıyla İstanbul'un 25 ilçesinde deneklerle yüz yüze görüşülerek yapılmıştır.
 • PublicationOpen Access
  Üniveriste Gençliğinde Travma Yaratan Sorunlar ve Krize Müdahalede Etkin Yaklaşımlar
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Avcı, Sabahat Yurdakul
  Üniversiteler ergen yoğunluğuna hizmet veren kuruluşlardır. Bu nedenle gençlik dönemine özgü davranışlar, sorunlar ve travmalar sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Psikolojik danışma birimlerinin bu gibi durumlarda uzman ve profesyonel yaklaşımı son derece önemli ve gereklidir. Çünkü, gençlerimize doğru yol göstermek ve farkındalık yaratmak, yalnız olmadıklarını hatırlatmak, travmaları ve krizi arızasız atlatmada büyük önem taşımaktadır. Onları dinlemek, anlaşıldıklarını ifade etmek, paylaşmak, sevildiklerini ve önemsendiklerini fark ettirmek, tutum değiştirmelerine yardımcı olmak kriz önlemede en doğru yaklaşımdır. Ayrıca duygusal travmalar da yas dönemindeki etkin davranış da kişilik örselenmelerini minimize edecektir. Bu tarz tedavi süreci en temel psikolojik destek tutumudur.
 • PublicationOpen Access
  The Attitude of Engineering Freshmen Towards Chemistry Teaching in Turkey
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) SARIER, NİHAL
  Although chemistry keeps an important place in the science curricula of primary and secondary educations, studenttypically leave high school with misunderstandings about the nature of matter ,chemical processes, and chemical world. This study aims to identify the attitudes of engineering freshmen towards chemistry in Turkey. It also tries to identify classifications and examples of matter, commonly used by chemistry teachers in secondary schools; those are likely to be misunderstood by students. It offers teachers some suggestions contributing to raise their students awareness of learning chemistry.
 • PublicationOpen Access
  Engineering Properties of Monuments in the Gallipoli Peninsula, Northwest Turkey
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Şengün, Fırat; Karahan, Şebnem; Türkdönmez, Oya; Baba, Alper
  Many monuments were built on the Gallipoli Peninsula by governments in memory of the servicemen after the World War I ( 1915 – 1918 ). There are seventy seven monuments in total, thirty, one of witchwere built by the governments of Great Britain, Australia and New Zealand, one by the French and forty five by the Turkish government in 1926. SiO2-rich rhyolites known as Azmak and Ilgardere Stones and oolitic limestones were usually used fort he monuments on the Gallipoli Peninsula. However, freezing and dissolving events increased in Çanakkale province duo to sudden climate variatons and monuments in this area became subject to weathering. Thus, rhyolites and ooliticlimestones used in monuments were replaced with marbles ( known as Fenike stone ) and micritic limestones. In this study, a series of mechanical and physicochemical tests have been conducted on both rhyolite and marble to determine their susceptibility to weathering and their long-term behavior in sudden climate variations. XRD, mineralogical and chemical analyses have been performed on both rhyolite and marble. Mineralogical and chemical compositions have been observed if they have an effect on the slake durability of both rocks types. Additionally, the physical and mechanical properties of rhyolites, oolitic limestones, micritic limestones and marbles, such as density and unit weight, have been determined. The results show that marble and micritic limestones are more resistant than rhyolite and oolitic limestones.
 • PublicationOpen Access
  Kentin Postmodernitesi: “Postmodern Tüketim Kültürü Işığında Hedonik Bir Biçim Olarak Kent Tasarımı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09) Batı, Uğur
  Kentler, bir metin olarak okunabilmektedir. Bu yaklaşımla ilişkili olarak, çalışma postmodern tüketim kültürün etkisi altındaki hedonik bir biçim olduğu düşünülen çağdaş kent tasarımını ele almaktadır. Bu bakış açısı dahilinde, kent mekanları ve kentin mimari üslubu, boş zaman etkinlikleri ve daha genelde gündelik yaşam etkinliklerine dayanan tüketim organizasyonu için mükemmel olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, belirtildiği gibi, postmodern nosyonlara ve postmodern tüketim kültürüne dayalı günümüz kent alanının mimari üslubunu ve karakterini ortaya çıkarmaktır. Çalışma ayrıca, Türkiye örneğinde sınırlı bir perspektif ve örnek sunmaktadır. Araştırmanın sonucu olarak, sembolik tüketim etkinlikleri temelinde postmodernizmin karakteristiğini sergileyen kentlerin bu özelliğini, mimari üslubuna da yansıttığı ifade edilmiştir.