Cilt 29 Sayı 1 / Volume 29 Issue 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Open Access
  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetim ile Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01) Uçar Kaplan, Emine; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Araştırmanın amacı “Okul öncesi öğretmenleri ile okul yöneticileri arasında yaşanan problemler hakkında okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak problemin saptanması ve probleme yönelik çözüm önerileri geliştirilmesidir.” Gaziantep ili Şahinbeyilçesinde MEB’e bağlı bağımsız 3 anaokulu ve 3 ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 31 kişilik okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturulmuştur. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yönteminin durumsal çalışma modeli kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin çok önemli olarak gördükleri sorun, yöneticilerin okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya okul öncesi eğitimi önemsememesi. Fazla önemli görmedikleri sorun ise yöneticilerin velileri fazla gözlerinde büyütmeleri çıkmıştır. Bulgular incelendiğinde bütçeye bağlı fiziksel ve teknolojik yetersizliğe yöneticilerin duyarlı olmaması ile materyal eksikliğinin temini konusunda okul öncesi öğretmenine yardımcı olmamaları da önemli sorunlardan görülmüştür. Bulgular sonucunda genel olarak yöneticilerin okul öncesi eğitim konusunda hizmet içi seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılması ve bütçenin iyileştirilerek okul öncesi kurumlarında fiziksel, teknolojik ve materyal eksikliklerinin giderilmesi önerilmektedir.
 • Publication
  Open Access
  Okul Psikolojik Danışmanları İçin Bir Araç: Kariyer Yelkenlisi Modeli
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01) Owen, Fidan Korkut; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu makalenin amacı, Kariyer Yelkenlisi Modelinin (KYM) tanıtılması ve bu model hakkında bir odak grup aracılığı ile elde edilen bulguların paylaşılmasıdır. KYM, kariyer gelişimi ve seçimi etkileyen etmenleri, bireysel, sosyal, yasal/sistemle ilgili etmenler ve şans olarak dört büyük grupta ele alarak bu özelliklerin etkileşiminin bir bireyin kariyer kararı verme süreci üzerinde etkili olduğunu iddia etmektedir. Model okul psikolojik danışmanlarının öğrencilerle test dışı/niteliksel teknikler kullanarak uygulamasına dayalıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında üçüncü sınıfta öğrenci olan ve mesleki rehberlik uygulaması dersi alan 12 gönüllü öğrenci ile odak grup çalışması yapılarak modelle ilgili görüşleri alınmıştır. Ayrıca bir değerlendirme formunun da doldurulduğu çalışmada modelin anlaşılabilir, şans etmenini fark ettirici ve hoşlanılabilir, olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilmiş ve okullarda uygulanabileceği tartışılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Ideologies, Attitudes, and Curriculum Change: Teachers’ Perception
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01) Yıldırım Yanılmaz, Tuba Nur; Kiraz, Ercan
  This study investigates the effects of educational ideologies on teachers’ perceptions and their attitudes towards curriculum reform. For this purpose, in order to explore teachers’ beliefsrelated with the recent curriculum change, identifying educational beliefs became especially important since they are the principal implementers of the curriculum. Participants of this study were teachers from primaryand secondary schools. Data were gathered from the participants via two inventories, Educational Ideologies Inventory and Teachers’ Receptivity to Change Inventory. The results of the study indicated some key contribution from teachers’ standpoint that their educational ideologies were considerably compatible with the approach of the new curriculum. Although most of the teachers confirmed tendency in the direction of liberal educational ideologiesand in consequencethere were no significant difference between teachers’ educational ideologies and their receptivityof curriculum change, it would be an importantcontributiontothe literature toinvestigate the beliefof teachers if they mainly had conservative educational ideologiestoward curriculum change.
 • Publication
  Open Access
  Job Satisfaction and Burnout Risk Among American and Turkish Counselor Educators
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01) W. Owen, Dean; Demir, Ayhan; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  The roles required of university teaching faculty have evolved quite dramatically over the past half century. With this evolution in role and function has come increasing demands for productivity, efficiency, learning new delivery platforms and responding to the ever changing demands of higher education. This study compared a sample Turkish (n = 91) counselor education faculty members with a sample of their U.S. counterparts (n = 90) with regard to job satisfaction and burnout risk. Data were collected through the use of an online survey and results revealed significant differences between the samples. Results indicated significant differences between samples in job satisfaction levels as well as a negative relationship between burnout risk and satisfaction. Discussion of findings andimplications for further research were presented.