Çocuk Gelişimi Programı / Child Development Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationOpen Access
  Psychometric Properties of Turkish Version of the Interpersonal Affect Improvement Strategies Questionnaire (IAISQ)
  (Turkish Psychological Counseling and Guidance Association, 2022) Turgut, Tuğba; Çetintaş, Şeyda; BELET, EDA ÖZTÜRK; Avcu, Akif
  The aim of this study was to adapt the Interpersonal Affect Improvement Strategies Questionnaire (IAISQ) into Turkish population, as well as to examine its validity and reliability estimates. The sample consisted of 610 university students. The original factor structure of the scale was confirmed in Turkish sample by confirmatory factor analysis (CFA). The internal reliability coefficient was found as.75 for overall scale (.74 for Positive Engagement subscale, .63 for Acceptance subscale). Significant correlation coefficients were found between the subscales of IAISQ and Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ), confirming a good criterion related validity. Overall results suggest that Turkish form of IAISQ is a valid and reliable measure to use for research purposes in order to investigate the Turkish students' interpersonal affect improvement strategies. © Turkish Psychological Counseling and Guidance. All rights reserved.
 • PublicationMetadata only
  Psikoloji Biliminin Sanatsal Çalışmalar İle İlişkisi Bağlamında Bipolar Bozukluğun Ekspresyonizm’in Öncüsü Vincent Van Gogh’un Eserleri Üzerinden İncelenmesi
  (2018-06) Yıldırım, Gülhan Gökçe Ceran; Sansarcı, Emin; 111811; 20382
  Psikolojinin; ruh bilimi olarak da tanımlanması, bir sanat eserinin; yaratımı süresince, eserin yaratıcısı olan sanatçının; ruhsal durumunun, yaşanmışlıklarının izinin ve hayata bakış açısının toplamı olarak incelenebilmesi ve okunabilmesinin ne denli doğru olduğunu kanıtlar niteliktedir. Sanat eserlerinin doğru okunabilmesindeki en temel gereklilikler bu nedenle; eseri yaratan sanatçının yaşamına dair bilgiler, sanatçının ruhsal süreçleri ve sanatçının üslubu olarak sıralanabilir. Bu çalışma; psikoloji ile insan ruhunun en öz ve en somut yansımalarından biri olarak nitelendirilebilecek sanat eserleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Birçok farklı disiplinde sanat eserlerine yansıyan psikolojiyi; en belirgin örnekler ile çalışmaya yansıtmak adına, çalışmanın sınırlılıkları kapsamında; resim sanatındaki ekspresyonizm akımının öncüsü Vincent Van Gogh ve 7 eseri ile sanatçının bu eserlere yansıyan duygu durumunun çözümlemesi olarak özetlenebilir. Dışavurumculuk; sanatçının konuyu eserine duygu durumunu katarakyansıtmasıdır. Bipolar bozukluk ise mani anındaki coşkuyla çökkünlük anındaki depresyonun uç noktalarda olduğu, alevlenme ve yatışmalarla seyreden ruhsal bir rahatsızlıktır. Vincent Van Gogh ’un yaşamının büyük bir kesitini bizlere aktaran, intiharından iki yıl önceye dek on yedi yıl boyunca kardeşi Theo ’ya yazdığı mektuplar referans alınarak, sanatçının duygu durumu gözlemlenmiş ve bu iniş çıkışların sanat eserlerine ne doğrultuda yansıdığı incelenmiştir.Yapılan inceleme, sanat eserlerinin doğru okunabilmesi için gerekli olduğunu belirttiğimiz maddelere, psikoloji biliminin de eklenmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu ise psikoloji ile sanatsal çalışmalar arasındaki ilişkinin ne denli irdelenmeye değer bir konu olduğunun göstergesidir. Çalışmada çözümlemesi yapılmak üzere seçilen eserler şunlardır: İncilli Natürmort, Hüzün, Gri Keçe Şapkalı Otoportre, Hasır Şapkalı Otoportre, Gece Kahvesi, Kafe Teras ’da Gece, Daubigny ’nin Bahçesi.