Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü / Department of Art and Culture Management

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Publication
  Restricted
  Reimagining the Cultural Impact of Neoliberalism: An Analysis of Istanbul and Liverpool Biennials
  (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd., 2022) GENÇ, EDA AYLİN; Kennedy-Schtyk, Beccy; Miles, Steven
  Biennials are one of the most important stagers of contemporary art practices serving as spaces of reflexivity for artistic production, compressing a glocal sphere, offering a culturally inclusive debate. They play a key role in the global transformation of cultural production in a neoliberal age. Based on empirical data collected from the 15th Istanbul and 10th Liverpool biennials, this paper seeks to interrogate the role they play in the relationship between the cultural production and consumption of the arts. The paper presents an alternative perspective from which we can begin to better understand the cultural impact of neoliberalism. It is suggested, on this basis, that as glocal spaces of culture, biennials can generate culturally inclusive debates and participatory constellations offering a more democratic access to cultural participation. They are in this sense a discursive space and facilitate the opening-up of a critical space in which cultural policy can offer a more sophisticated means of critiquing the impact of neoliberalism on the arts world.
 • Publication
  Open Access
  Neoliberalizm ve Şehirlerin Yeni Kültürel Koşulları
  (Beykoz Üniversitesi, 2021) GENÇ, EDA AYLİN
  Neoliberalleşme sosyo-kültürel etkiler, siyasi öncelikler, yönetim zihniyetleri ve projeleri ile etkileşim ve kesişim içindedir. Bu özelliğiyle neoliberalizm hem bireysel hem de toplumsal deneyimlerle ortaya çıkan bağlam bağımlı ilişkiler ağı olarak tanımlanabilmektedir. Neoliberalizmin etkilerini anlatan tek bir tanımlama olmayıp, neoliberalizm gücünü “hibrit (karma) yönetim biçimi veya bağlam bağımlı bir düzenleme uygulaması” olarak ekonomik ve yönetim mantığından almaktadır. Neoliberalizm, günlük hayatımızda etkin bir güç olarak kendini göstermektedir. Şehirlere kültür aracılığıyla yabancı sermayeyi çeken; bienaller gibi uluslararası kültür sanat etkinlikleri, kentsel dönüşümle soylulaştırılan projelerle ya da İstanbul örneğinde küresel sermayenin artan hareketliliğine karşılık veren kentin 2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti seçilmesi, bu etkiyi değerlendirebileceğimiz örnekler olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, neoliberalizmin tanımlamasına kapsamlı bir tartışma sunarak, şehir kültür alanlarında yarattığı örnekleri değerlendirmektir.
 • Publication
  Open Access
  Digital Transformation in Museum Management: The Usage of Information and Communication Technologies
  (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ, 2020) PARSEHYAN, BESTE GÖKÇE
  Today, museums are undergoing a process of digital transformation. Those museums able to properly manage this process will hold the potential of following and analyzing consumer perceptions and emotions. Information and Communication technologies are an important part of this digital transformation. This study aims to put forth the relationship between digital technologies and museums in terms of participatory technologies. The focus of the study will analyze at which stage private museums in Istanbul are at in the digital transformation process. The study is made up of three steps in order to measure the level at which museums utilize information and communication technologies. The first step takes place prior to the museum visit and analyzes the museums’ corporate websites. The second step is in relation to the visit of the museum, and defines the information and communication technologies available for visitors. The final step determines the social media presence of the museums after the visitation. The study analyzes the degree to which information and communication technologies are used by museums under the supervision of Turkey’s Ministry of Culture and Tourism’s General Directorate for Cultural Heritage and Museums in Istanbul. As a result of the study,the museums have been categorized under four categories: sleepers, social-oriented, visit-oriented and experience-oriented. Of the 62 museums within the framework of the study, 24% are sleepers, 36% social-oriented, 24% visit-oriented and 16% are experience-oriented. It is believed that the study will serve as a guide for museums which took part in the study so that they can increase the participatory experience of visitors.
 • Publication
  Open Access
  İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Heykel Eğitimi ve Bu Okulda Eğitim Almış Heykeltıraşlar: Saime Rezan Ramiz Öker, Sabiha Bengütaş ve Nermin Farukî
  (İstanbul Üniversitesi, 2022) ÜSTÜNİPEK, MEHMET; Sokur, Büşra
  Bu makalede Tanzimat sonrasında başlayan ve İkinci Meşrutiyet ile ivme kazanan değişim sürecinde kadınların toplumsal kazanımlarına değinilerek özellikle eğitim konusundaki gelişmelere yer verilmiş ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi üzerinde durulmuştur. Okulun Sanayi-i Nefise Mektebi’yle birleşme sürecinden sonrası makalenin kapsamı dışında bırakılmıştır. Buradaki heykel eğitiminin içeriğine değinilerek, Saime Rezan Ramiz Öker, Sabiha Bengütaş ve Nermin Farukî’nin sanatsal etkinlikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Kadınların sanat eğitimi almalarını sağlamak ve orta dereceli okullara resim öğretmeni yetiştirmek üzere kurulan bu okuldaki eğitim temelde resim sanatına odaklanmıştır. Ancak okulda eğitimin bir parçası olarak İhsan Özsoy’un eğitim verdiği bir heykel atölyesi de yer almaktadır. Bu makalede okuldaki heykel eğitiminin içeriği saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, okulda eğitim alarak heykel alanında sanatsal üretim ve etkinlikleriyle daha kalıcı oldukları saptanan üç heykeltıraş seçilmiş olup, bu sanatçıların yaşamları ve çalışmalarının ayrıntılı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır. Arşiv, süreli yayın ve kaynak taraması ile elde edilen bilgiler doğrultusunda İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde heykel eğitiminin ayrı bir disiplin olarak ele alınmadığı ve resim eğitimini destekleyici bir atölye düzeni kapsamında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu atölyede eğitim alarak heykel alanında etkinlik gösteren isimler arasında, üretim ve etkinliklerinde devamlılığı sağlamış bu sanatçı kadınların; sanat pratiklerini ortaya koyarak, sanat tarihi yazımında eksik kalan konumlarını belirlemek amaçlanmaktadır.
 • Publication
  Metadata only
  Art and the city
  (2020-04) Gokce Parsehyan, Beste
  Today, when we look at the planning of the cities, we observe that in general, most of them are trying to take quick steps to be "smart". "Smart city" has not yet reached a single definition in the literature. Smart cities, consisting of smart economy, smart living, smart environment, smart people, smart mobility and smart governance components, are of course technology-oriented. Technology is a tool, and therefore the expectation that technology will make a city livable on its own is unrealistic. Big data, the Internet of Things (loT), and information technologies play an important role in making municipal activities efficient, but their impact on livability is low. Although artificial intelligence has been developed, smart cities still need operators, engineers, architects and designers. Art should be the focus of city planning. Thus, the branding, livability and sustainability of a city becomes easier. But, the art institutions are ignored when designing smart cities. Public art is an issue that needs to be focused on at this point. Museums and public art are seen as community assets and makes cities livable. In this paper, the relationship between smart cities and public art will be examined based on "Art in Public Space" report prepared by Istanbul Foundation for Culture and Arts. Paris, London, Vienna and Amsterdam are compared with Istanbul. As a result, this study aimed to bring cultural policy proposals for Istanbul.