İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Metadata only
    Türkiye’de Kadın Girişimciliği, Kadınları Girişimciliğe Yönelten Sebepler ve Sosyo-Ekonomik Yapılanmada Mevcut durum Analizi ile Kadın Girişimcilere Sağlanan Ulusal ve Uluslararası Destekler
    (2019-06) Çeliköz, Selen; 141171
    Kadın Girişimciliği; kadınların sosyo-ekonomik anlamda güçlenmesi, girişimcilik rolü üstlenebileceğiyle ilgili görüşü kapsayan girişimcilik çeşididir. Türkiye'de kadınları girişimciliğe yönlendiren nedenlerin başında ülkenin makroekonomik koşullarının hane halkı geliri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmanın çabası gösterilebilir.Kadınların küçük işyeri kurma eğilimi çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Birincisi, kadınların haneye ek gelir sağlamak amacıyla kendi niteliklerini kullanarak küçük iş yerleri kurmaları, İkincisi, hane gelirindeki azalmaya paralel olarak kadınların herhangi bir ücretli işte çalışma isteklerinin artışıdır. Ancak başvurulan işlere uygun eğitim ve becerisi olmayan kadınların iş bulamamaları kendi hesabına çalışma seçeneğini doğurmaktadır.Kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörleri hem pozitif hem de negatif, kişisel ve dış koşulların etkili olduğu "iten ve çeken faktörler" olarak ayırıma tabi tutabiliriz. Negatif faktörler kadınları girişimciliğe iterken, pozitif faktörler kadınları girişimciliğe çekmektedir. Günümüzde, "mikro finansman sistemi" özellikle kırsal alanda geliri arttırmak ve istihdamı desteklemek üzere tasarlanmış birçok müdahale stratejilerinden biri olarak görülmektedir. Böylece zamanla özellikle kadınların kendi işine başlaması mikro finansman bir seçenek olarak da değerlendirilmektedir. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları engel ve zorluklar erkek girişimcilere oranla oldukça yüksektir. Bunlar arasında"eğitim, kadınların toplumsal rolünün algılanışı, iş bağlantıları, aile tepkileri, iş yükü, aile içindeki güç ilişkileri" temel başlıklar olarak sıralanabilir.Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar içerisinde kadın girişimcilere son dönemde sağlanan teşvikler, destekler, kadın girişimciliğinin gelişmesini sağlamaktadır.Bir vakıf üniversitesinde "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine" katılan kadın girişimci adaylar üzerine yapılan analiz çalışması ile 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de girişimcilik kültürünün gelişmesi ve önem kazanması sürecinde kadın girişimcilerin sayısının da hızla arttığı tespit edilerek profil çıkarımı yapılmıştır