Cilt 4, Sayı 3, Ekim 2006

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Publication
  Open Access
  Chaos Theory and Stoppard's Arcadia
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10) Antakyalıoğlu, Zekiye
  This study aims at presenting how Chaos Theory can be held in a work of art, especially in the hands of Tom Stoppard, who is a very renown British playwright. Chaos and Chaotic Systems may sound to be the main areas of interest of the disciplines like mathematics and physics, however, Chaos Theory stands for the matrix of Postmodern theory and art as well. Chaos Theory illustrates the very essence of almost all plays of Stoppard because the main question he has been dealing with is: "Is there a system behind the absurdity of existence?". This theory attracts Stoppard mostly because it asks the same question. Stoppard, as an artist deals with human being and meaning of its existence. In Arcadia, he tackles this subject matter relating it to concepts like bifurcation, entropy and second law of thermodynamics. He moulds these scientific concepts with the idea of history, love and the irreversibility of time in two distinct time periods. Some of the scenes take place in 1800s, whereas others in 1990s. Stoppard, in a way, wants to demonstrate that however much physics and literature sound remote, they still deal with the same problems and concerns related to existence.
 • Publication
  Open Access
  Kaotik Lorenz Sisteminin Yarı-Ayna Yapısı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10) Uyaroğlu, Yılmaz
  Bu çalışmada, yarı sarmalama uygulaması yapıldıktan sonra iki basit çeker birleştirilerek Lorenz çekerinin yarı-ayna yapısı elde edilmiştir. Çalışmada bu uygulamanın MATLAB programı ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra Lorenz çekerinin oluşum yöntemi de anlatılmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Organizasyon kültürünün ve bireyler üzerindeki etkilerinin açıklamasında kaotik bir yol
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10) Ercil, Yavuz; Varoğlu, Demet; Basım, Nejat; Şensoy, S. Eyüp
  Örgüt kültürü, bu bakış la, bireylerin değerleri kökeninde kültürel algılamalarının toplamıdır. Örgüt içindeki her bir birey kendine özgü algılamalara sahiptir. Bireyler arasındaki etkileşim bireysel bakış açısını da etkileyen bir ortam yaratmaktadır. Sosyal değerler yaratan paylaşılmış bakış açıları aynı zamanda örgüt kültürünün de temelidir. Bu makale, bireysel bakış açısının kültürel etmen olan değerleri nasıl yarattığını incelemektedir. Bireysel bilişler arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmek için 135 kişiye bir kelime araştırması yapılmıştır. Sonuçların kültürler arası etkileşime açık olup olmadığını anlamak için aynı çalışmanın Amerikan örnekleri üzerindeki sonuçlarıyla karşılaştırma yapılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Zaman Skalasında Mimarlık Dinamik Sistemler
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10) Ufuktepe, Ünal; Dündar, Veli; Kahraman, Sevcan
  Zaman Skalası, reel sayıların herhangi boş olmayan kapalı bir alt kümesidir. Zaman skalasında kalkülüs, ilk olarak 1989 yılında Stefan Hilger tarafından bulunmuştur, matematikte buna kısaca sürekli ve ayrık durumların birleştirilmesi denir. 1990'dan beri zaman skalası üzerinde birçok bilim alanında çalışmalar yapılmış ve bu konu oldukça yaygın ve popüler hale gelmiştir. Biz bu çalışmada sürekli ve ayrık dinamik sistemlerin zaman skalasında genelleştirilmesine yer verdik.
 • Publication
  Open Access
  İşletmelerde kaos yönetimi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10) Dereli, Türkay; Durmuşoğlu, Alptekin; Kanat, Şenol
  Değişen teknoloji ve yönetim felsefeleri, getirdikleri çözümlerin yanı sıra işletmelerde yeni problemlerin kaynağı olabilmektedir. işletmeler, çalışanlardan daha fazla bilgi ve iletişim kanalıyla çalışmayı başarabilme, daha çok işi daha kısa sürede yapabilmeyi talep eder olmuştur. Bu talep, bilgi ve iletişim kanallarının çeşitliliğinde artı ile rekabetçi iş gücü piyasasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. işletmelerde kaos yönetimi farklı bir anlam kazanarak, kaosun doğasını anlamaya çalışmak, önlemler almak, rasyonel çözülmeler aramak, gerekli mücadele eskizlerini doğru zamanda kullanmak olarak ortaya konulmuştur. Bu çalışmada yoğun rekabetin yaşandığı iş ortamlarında, kaos yönetimi dahilinde ele alınabilecek yönetimsel araçların neler olduğu ve bu araçların birbirleriyle etkileşimi (zaman yönetimi, değişim yönetimi vb.) üzerinde durulmuştur. Ofis ortamındaki kaosun yönetimi için gerekli eskizler, proje ve değişimin oluşturabileceği kaos eskizleri detaylandırılarak aralarındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.