Sayı 29 / Issue 29

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  Open Access
  0-6 aylık ilk bebeğe sahip annelere, bebek sağlığı, gelişimi, bakımı ve beslenmesi ile ilgili verilen eğitimin, annelerin bilgi düzeyine etkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993-07-04) Koşaner, Sevgi
  0-6 aylık ilk bebeğe sahip annelerin, bebeklerinin sağlık, ba­kım, beslenme ve gelişimleri ile ilgili olarak eğitimlerinin; anne­lerin bebekleri hakkında bilgilendirilerek, bebekleriyle aynı et­kileşim alanı içinde bulunup, iyi birer gözlemci olmalarını sağ­layacağı düşüncesi, bu araştırmanın amacını meydana getir­mektedir. Bu amaçla, 0-6 aylık bebeklerin sağlık, ba­kım, beslenme ve gelişimleri konusunda, yazılı kaynaklara dayandırılarak, 7 adet eğitim kitapçığı geliştirilmiştir. Bu eğitim kitapçıkları, 15 anneye 6 ay süreyle uygu­lanmıştır. Ön ve son testler yoluyla, annele­rin bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Ön ve son testlerden elde edilen veriler, oran karşılaş­tırması yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, eği­tim kitapçıkları, annelerin bebeklerinin bes­lenme, sağlık, bakım ve gelişimleri konu­sunda bilgi düzeylerinin artmasında etkili olmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Anaokulunda disiplin
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993-07-04) J.Frantz; S.Rottmayer; M.Trickett; J.Waters
 • Publication
  Open Access
  Duygularını ifade etmelerinde çocuklara yardım
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993-07-04) Shanok, Rebecca Shahmoon
 • Publication
  Open Access
  Çocuğumuz, 6 yaşına kadar nelerle oynar?
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993-07-04) Kavsaoğlu, Sinem
 • Publication
  Open Access