Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı / Tourism and Hotel Management Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Publication
  Open Access
  Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından Beklentileri
  (Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK, 2021) Arslan, Hakan; ARSLAN, PELİN FATMA TUNA; Zengin, Burhanettin
  Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş yaşamından beklentilerini tespit etmektir. Bu beklentilerin hangi faktörler etrafında geliştiği ve bu faktörlerin birbirleri ile ilişkilerinin incelememsi de bu çalışmanın ana hedeflerinden birisidir. Bu amaçla derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla veri toplama araçlarından mülakat yöntemi kullanılmış ve bu kapsamda toplam 81 öğrenciden veri toplanmıştır. Nitel araştırma olarak planlanan bu çalışma ile elde edilen veriler MAXQDA nitel analiz programı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda kelime bulutu, kod ilişkileri tarayıcısı, kodlu bölüm ağırlıkları, çakışan kodlar gibi analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda mezuniyet sonrası beklentileri açıklayan beş adet faktöre ulaşılmıştır. Bu faktörler sırasıyla kariyer, çalışma ortamı, eğitim, işveren ve maaş olarak tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bu beklenti faktörlerinin birbirleri ile ilişkileri de irdelenmiştir.
 • Publication
  Open Access
  The Role of Internal Control in Hotel Business: A Research on Five-Star Hotels
  (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2020) Akmeşe, Halil; GÜNDOĞAN, HİLAL
  Today, the growth of enterprises and the more eomplexity of their activities bring up the need for an internalcontrol system. Therefore, an effeetive internal control system must be established in hotel enterprises in orderto minimize the risks that may arise. Based on this fact, the main purpose of this study is to determine thepereeptions of hotel managers towards the internal control system and to examine the effeets of dependentvariable of "internal control system" on the independent variables of "segregation of duties", "protection ofassets" and "verification of transactions". Additionally, the sub-objeetive of this study is to researeh therelationships between managers' pereeptions of the internal control system and demographie eharaeteristies.The researeh was earried out with the partieipation of 120 managers in jive-star hotel enterprises operating inAlanya. The researeh data was eolleeted through questionnaire teehnique. As a result of the research, there wasno signifieant differenee between the independent variables of "segregation of duties", "protection of assets "and "verification of transactions" and the internal control system pereeptions of the managers. However, it wasalso eoncluded that managers ' pereeptions of the internal control system differed statistieally according to theiredueational status.
 • Publication
  Metadata only
  Veri Tabanlı Pazarlamanın Kullanım Amaçları: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
  (2010) Tuna, Pelin Fatma; Özkul, Emrah; Çelik, Sedat; 264865; 126660; 20499