İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 182
 • Publication
  Open Access
  Design Principles and Concept Research in “Interior Architecture Design Studio I” During the Pandemic Period
  (Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY, 2022) Kasap, Handan Özsırkıntı; ALTIN, ELİF; Erhene, Ayşe İpek
  This research was conducted during Covid 19 Pandemic -when University Education was provided online- as a part of the Design Studio I course for the first-year students of the Interior Architecture Department of Maltepe University, Faculty of Architecture, and Design in the 2020-2021 Academic Year. 62 students participated in this study. In the study in which the empirical research method was used, semi-structured, and closed-ended interview technique was used to analyze the design education, and design principles approaches to the students along with demographic questions. For this purpose, a written interview form consisting of 25 questions was sent. The data conveying the design preferences showing the self-report scales obtained with the natural observation method were tabulated with the qualitative research method. As a result of this study, it was observed that the students were introduced to the concept of design for the first time during their university years. It was determined that they had difficulty in understanding the concept of design in the first stage of distance education, and then they showed improvement. Despite this, it was determined that as their experience increased thanks to course applications, and discussions, their perceptions of the course content also improved.
 • Publication
  Open Access
  Undergraduate Architecture Students’ Perceptions of the Reasons for Their Choice(s) of Profession
  (Handan Deveci, 2021) Yorgancıoğlu, Derya; Tunalı, Sevinç; ÇETİNEL, MELTEM
  This study aims to analyze the factors, driven by intrinsic and/or extrinsic motivations, that affect the students’ choice(s) of profession before entering the school of architecture and to reveal how the participants’ perceptions of their “self-efficacy” about becoming an architect altered in parallel to the skills they acquire during their professional education. The research, based on the qualitative research methodology, is undertaken in a Bachelor of Architecture degree program in a private university in Istanbul and the data was collected through the participation of 40 undergraduate architecture students from different class levels. The data collection procedures covered four recorded focus group interviews with students at different class levels and the interview transcriptions were analyzed through qualitative content analysis. The results regarding the reasons for studying architecture has revealed that the participants are influenced by (1) their self-perceptions, which overlap with the profession-related qualities and (2) the influence of their social environment and families. It is shown that the professional education that the participants have received has improved their design skills and supported their self-efficacy beliefs in this regard, but made them feel insufficient about technical-practical skills. The research findings have implications for the students who think to study architecture, the secondary education teachers, and the administrators and instructors of schools of architecture for various reasons: by uncovering the interrelated dynamics and requirements of the architectural profession and education, these findings may guide the attempts to choose a profession compatible with individuals’ capabilities and orientations and to structure a balanced architectural curriculum.
 • Publication
  Open Access
  Ormanlar Gibi Sürdürülebilir ve Dirençli Şehirler Tasarlanabilir Mi?
  (Deniz Yengin, 2021) KARABETÇA, ALİYE RAHŞAN
  Doğadaki her organizma birbirini gözetmek suretiyle fonksiyoneldir. Her bir organizma bir diğerinisimbiyotik bir ilişki ve/veya form-fonksiyon bağlamında destekler. Örneğin, bazı tür ağaçlaryapraklarını dökerek enerji ve su tasarrufu sağlayarak ağır kış şartları için hazırlık yapar; aynı zamandabu dökülen yapraklar topraktaki mikroorganizmalar ve mantarlar için önemli birer besin kaynağı halinedönüşür. Doğa ile yapılacak bu tür yaklaşımlar, tasarımların fonksiyonel çözümler üreterek daha iyiyapılı çevreler tasarlanmasına önemli ölçüde yardımcı olabilir ve yadsınamaz bir katkı sağlayabilir.Bu çalışma, doğanın bünyesinde dirençli şehirler tasarlayabilmek için sonsuz çözümler ve fikirlerbarındırdığını bilimsel bir açıdan incelemektedir. Bu çözümlerin ortaya konabilmesi içinbaşvurulabilecek önemli bir araştırma yöntemi vardır; biyomimikri. Bu bağlamda, çalışmanın araştırmametodolojisi kapsamında biyomimikrinin bir tasarım stratejisi olarak kullanılması amaçlanmıştır.Biyomimikri, biyoloji kullanılarak doğadaki tasarım örneklerinin ortaya çıkarılmasında başvurulanbirinci disiplindir. Bu örnekler, ormanların yapısal sağlamlıklarını, biyo-iklimsel özeliklerini, işlevselmorfolojilerini ve diğer önemli özelliklerini ortay koymak için bilimsel birer araştırma alanı olarakdeğerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, dirençli ve sürdürülebilir şehirler için en önemli örnek olanormanların doğal ve sürdürülebilir birer çevre olduklarını, aynı zamanda barındırdıkları tümorganizmalar için en uygun yaşama alanlarını oluşturabilecek kapasiteye sahip olduklarını bilimselolarak ispatlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, elde edilen veriler doğrultusunda konunun anlaşılırolması adına seçilmiş bazı örnek tasarımlar ve yöntemler önerilmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Space Creating Strategies of Alternative Communities: A Comparative Study of Drop City and Si̇eben Linden Ecovillage
  (Deniz Yengin, 2021) Tuncel, Didem Bedük; EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU
  According to the United Nations (UN) statistics, more then 55% of the population on earth live in urbanareas. These urban areas are one of the main reasons for increasing global warming and climate crisis.The danger of this crisis will be reduced by increasing the contribution of units forming sustainableliving spaces and common alternative living spaces. In this research, it is aimed to determine thestrategies of man's creation of space by querying through the created alternative living spaces. Thesestrategies, which constitute the essence and originality of the work, are handled within a framework thatextends from the thinking and lifestyle of the community to the possibilities of the environment in whichthe living space is located. In the scope of the study, one of the first alternative communities of the 60'sthat is Drop City and an ongoing eco-village of the 90's that is Sieben Linden Ecovillage samples wereinvestigated through the era they were in, the kind of design trends that effected them, ecologicalprinciples they considered and as a consequence; kind of living spaces they created. The study is doneaccording to combined strategies using case study and logical argumentation research methods together.
 • Publication
  Restricted
  Student and Tutor Perceptions of the Pedagogical Potential and Challenges of Design Jury as an Assessment Method
  (Sage Publications Ltd., 2022) Yorgancıoğlu, Derya; Tunalı, Sevinç; ÇETİNEL, MELTEM
  This article examines the pedagogical potential and challenges of the design jury as an assessment method from the perceptions of the tutor/jury member and the design students. It aims to gain an understanding of the factors that create opportunities for, and barriers to, the promotion of learning in the design jury. It inquires the possible contributions of the jury into formative evaluation processes in design education. The results show that (1) the communication modalities, and (2) the evaluation criteria influence the way tutors and students perceive design jury as a pedagogical method. While the hierarchy between the jury member and the student creates a barrier to constructive feedback, a balance between formative and summative evaluations is essential in the design jury. Transparency of evaluation criteria decreases design students' concern for grade. The design jury could also serve for formative evaluation. A student-centred approach to design jury engenders experiences of deep learning.