Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2002

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Open Access
  Distortion Theorem and Koebe Domain for Starlike Functions of Complex Order
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Polatoğlu, Yaşar; Bolcal, Metin
  The aim of this paper is to give distorion theorem and Koebe domain for the class of starlike functaions of complex order under the conditions. |b|≤ (Re(1/b) -|Z| Re(1/b) -2|Z|²)/(2⎹z[Re(1/b)+( 2-Re(1/b) )]⎸), Re(1/b-1)>0,|Z|<1
 • Publication
  Open Access
  Some Results of the Carathedory's Class
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Polatoğlu, Yaşar; Bolcal, Metin; Şen, Arzu
  Bu çalışmada caratheodory sınıfı üzerine bazı sonuçları araştırırız. f(z)=1+p₁z+p₂z²+p₃z³+… fonksiyonu birim dairede analitik olsun ve f(0)=1,Re f(z)≥0, koşullarını gerçeklesin bu durumda f(z) fonksiyonu Caratheodory fonksiyonu olarak adlandırılır.
 • Publication
  Open Access
  A Coefficient Inequality for Convex Functions
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Polatoğlu, Yaşar
  Biz bu makalede ' A characterization for convex functions of complex order (Ist. Üniv. Fen Fak. Matematik Dergisi cilt 54 sayfa 175-170, 1997) adlı makalenin çok önemli bir neticesi olan katsayı eşitsizliğini veririz.
 • Publication
  Open Access
  A Survey on Operations Research Applications in Construction Management
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Yazgaç, Tülin; Özdamar, Linet
  In today’s competitive world, construction companies should integrate the expertise of multiple disciplines to remain in the business. Interdisciplinary aplication areas in construction management involve concepts such as total quality management , risk management, human factors, resource manageement cash flow management, and knowledge-based systems for resolving issues such as developing the activity network topology and resource allocation . Our aim is to summarize the related research and the applied contributions to construction projects from different fields and to indicate possible future areas of interdisciplinary appications.
 • Publication
  Open Access
  Optimization Scheme of Offshore Steel Structures
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Mastanzade, Nıjat
  Deniz petrol yapıların optimizasyonu için son elemanlar üsulu, Reileigh üsulu ve Lagrange katsaylar üsullları kullanılıp. Bu problem yerdeğişme, dinamik Rijitlik ve stabilite sınırı şartlı problemleri çözülüp.