Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2002

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • PublicationOpen Access
  Distortion Theorem and Koebe Domain for Starlike Functions of Complex Order
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Bolcal, Metin; POLATOĞLU, YAŞAR
  The aim of this paper is to give distorion theorem and Koebe domain for the class of starlike functaions of complex order under the conditions. |b|≤ (Re(1/b) -|Z| Re(1/b) -2|Z|²)/(2⎹z[Re(1/b)+( 2-Re(1/b) )]⎸), Re(1/b-1)>0,|Z|<1
 • PublicationOpen Access
  Some Results of the Carathedory's Class
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Bolcal, Metin; Şen, Arzu; POLATOĞLU, YAŞAR
  Bu çalışmada caratheodory sınıfı üzerine bazı sonuçları araştırırız. f(z)=1+p₁z+p₂z²+p₃z³+… fonksiyonu birim dairede analitik olsun ve f(0)=1,Re f(z)≥0, koşullarını gerçeklesin bu durumda f(z) fonksiyonu Caratheodory fonksiyonu olarak adlandırılır.
 • PublicationOpen Access
  A Coefficient Inequality for Convex Functions
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) POLATOĞLU, YAŞAR
  Biz bu makalede ' A characterization for convex functions of complex order (Ist. Üniv. Fen Fak. Matematik Dergisi cilt 54 sayfa 175-170, 1997) adlı makalenin çok önemli bir neticesi olan katsayı eşitsizliğini veririz.
 • PublicationOpen Access
  A Survey on Operations Research Applications in Construction Management
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Yazgaç, Tülin; Özdamar, Linet
  In today’s competitive world, construction companies should integrate the expertise of multiple disciplines to remain in the business. Interdisciplinary aplication areas in construction management involve concepts such as total quality management , risk management, human factors, resource manageement cash flow management, and knowledge-based systems for resolving issues such as developing the activity network topology and resource allocation . Our aim is to summarize the related research and the applied contributions to construction projects from different fields and to indicate possible future areas of interdisciplinary appications.
 • PublicationOpen Access
  Optimization Scheme of Offshore Steel Structures
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Mastanzade, Nıjat
  Deniz petrol yapıların optimizasyonu için son elemanlar üsulu, Reileigh üsulu ve Lagrange katsaylar üsullları kullanılıp. Bu problem yerdeğişme, dinamik Rijitlik ve stabilite sınırı şartlı problemleri çözülüp.
 • PublicationOpen Access
  On Gaussian Sums Over Finite Fields II
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) YelkenKaya, Neşe
  Let Fq:=GF(q) be a finite field of order q=ps for some s N, where p is an odd prime, and Fq=F( ), where F=Fp. Let =Fq-{0}= and K:= . Let be a non-trivial irreducible character of the additive group of Fq such that 0 h1,…,hs p-1; (h1,…,hs) (0,…,0) and where ; ; =cos(2 /p)+ isin(2 /p) and be the irreducible character of the multiplicative group with for any i Z. In this paper, it has been determined the values of x and y for the irreducible additive character , by counting square elements satisfying certain conditions in .
 • PublicationOpen Access
  A New Method for Increasing the Earthquake Safety of the Sturctures Seismic Isolation
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Karataş, Hasan
  Selsmic isolation provides an excellent solution fort he earthquake safety of the structures . This paper explains basic principles of this approach.
 • PublicationOpen Access
  Weyl Orbit Characters and Schur Functions
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Karadayı, H.R.; Güngörmez, M.
  For finite Lie algebras, it is shown that characters can be defined first for Weyl orbits and then for irreducible representations . For AN Lie algebras, weight multiplicities can then be calculated by only stating that charactres are equivalent to Schur functions. This also means that to calculate characters there is no need tos um over Weyl groupe . The compatibility with the Weyl character formula will however be shown.
 • Publication
  Mimarlıkta Sanat Bilinci
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Kut, Gülden; Aksoy, Müfide; Çamlıbel, Nafiz; Gökan, Koray
  Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi ile ilgili konuların tartışılması ve sorgulanması süreci kapsamında özelde ele alınacak her bir konu, tanımlanacak yeni bir soru veya yanıt , yeni bir bakış veya yaklaşım , genelde “ Eğitim “ , “ Eğitim Yöntemleri “ konularına katkıda bulunur ve konumun genelde sorgulanmasına olanak sağlar. “ Özel “ in kendi içinde sorgulanması ve “ Genel “ ile olan ilişkisinin kurulması , aslında özelin “ Ne, Nasıl , Neden “ sorularına yanıt aramak ve elde edilen bulgular yardımı ile genelin organizasyonunu tanımlamaya katkıda bulunmak ve entegrasyonu sağlamaktır. Bu düşünceler ışığında ve “ Mimarlıkta Sanat Bilinci “ başlığı altında sunduğumuz bu çalışma ile “ Sanat Eğitimi “ özel öğretisinin, “Mimarlık Eğitimi “ genel konusuna nasıl entegre olacağını araştırmayı ve eğitim deneyimlerimiz ile örneklemeyi amaçladık. Mimarlık eğitim süreci içinde “ Sanat “ bilincinin uyandırılması devamının sağlanması ile olasıdır. “ Mimarlık Eğitimi “ sürecinde bireye “ Sanat Bilinci “ kazandırabilecek etkinlikler tanıtılırken kuşkusuz “ tasarım “, “ yaratıcılık “ ve benzeri kavramlar ele alınarak bu çalışma içinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.
 • PublicationEmbargo
  Konut Binaları için Maliyet içinde Önemli Paya Sahip Yapım İşlemleri ile Maliyet Hesabı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) BOSTANCIOĞLU, ESRA
  Ülkemizde genellikle kullanılan maliyet hesaplama yöntemi yapım birimlerine dayalı maliyet hesaplama yöntemidir. ( Keşif yöntemi ) Bu yöntem, çok fazla işlemi kapsadığı ve zaman alıcı olduğu için ; bu yöntemi kullanarak, daha az sayıda yapım işlemi ile ve daha kısa sürede maliyet hesaplamasını sağlamak bir yaklaşım önerisi geliştirilmiştir. Bu yazıda tanıtılan yaklaşım önerisinde ; konut binalarının inşaat maliyeti içinde en fazla paya sahip ve inşaat maliyetinin % 80-85’ ini oluşturan yapım işlemleri ile hesaplanan inşaat maliyetinin orantı ile bütüne tamamlanması hedeflanmiştir. Örneklem grubunda yer alan 27 betonarme konut binası için; önerilen yöntem ile ikinci keşif yönteminin, hesaplanan inşaat maliyeti değerleri ve yapım işlemi sayılan karşılaştırılmıştır.
 • PublicationOpen Access
  The calculation of oscillator strengths by the arrangement of width 6 code
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04) Bolcal, Çetin; Doğan, Gülten
  Yıldız atmosfer modellerinden itibaren atmosferlerinde kimyasal element bolluklarını hesaplıyan WIDTH 6 kodu yeniden düzenlenerek, atmosferlerinde kimyasal element bollukları iyi bilinen güneşin bolluk değerleri veri olarak girilerek 81 Fel çizgisinin ossilatör şiddetleri çıktı olarak elde edilmiştir.