Hava Lojistiği Programı / Air Logistics Programme

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2
 • Yayın
  Açık Erişim
  Hospital Selection Factors For Private Doctors Concerning Their Surgery Operations Services: An Application Of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)
  (Türk Kooperatifçilik Kurumu, 2021) ERGENÇ, ERKUT; KIRBAÇ, GÖKHAN
  The Doctors, who work in their own private clinic, cooperate with hospitals to perform specific surgeryoperations. In the healthcare sector the competition among health institutions is increasing. Therefore, theselection of an appropriate hospital is an important decision problem for the private doctors. There is somedecision criterias used among private doctors to choose the hospitals to conduct medical operations (suchas surgery, delivery) for their patients are addressed within the context of ServQual service qualitydimensions. Besides, by using a Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) application, an examination ofthree hospitals in the Izmir province has been performed. This study has addressed the external stakeholderhospital choices of businesses that provide private clinic services before the Covid-19 Pandemic (before2020). As a result, the FAHP method was used in the final three hospitals. Private Doctors’ hospital choiceswere compared using the ServQual service quality dimensions, which included 10 different service qualityaspects.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Yeni Ekonomi ve Bilgi Toplumunda Entelektüel Sermayenin Firma Performansına Etkileri ve Bir Uygulama
  (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2021) ÖLMEZ, TÜLAY; Pirtini, Serdar; Ertemel, Adnan Veysel
  Son yıllarda tüm dünyada yaşanan entelektüel sermaye uygulamalarının getirdiği bilgi toplumunun etkilerini hem bireyler hem de işletmeler fazlasıyla hissetmiştir. Entelektüel sermaye uygulamaları işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı ve performans artışı sağlamaktadır. Amaç: Bu çalışma, yeni ekonomi ve bilgi toplumundaki entelektüel sermaye araştırmalarının içeriğine dair bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışma İstanbul’da faaliyet gösteren üç teknoloji işletmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri; işletmelerin çalışma konusuyla bağlantılı olan departmanlarında bulunan en yetkin orta ve üst düzey yöneticileri ile derinlemesine mülakat, doküman inceleme ve gözlem yapılarak toplanmıştır. Çalışmanın verilerinin güvenirliliğini sağlamak için Kappa Analizi ve işletmelerden alınan geri bildirimler kullanılmıştır. Veri çözümlemesi yapılırken; açık, seçici ve eksenel kodlamalar yapılarak gömülü teori oluşturulmuş ve oluşturulan kuram ile çalışmanın bilimselliği sağlanmıştır. Oluşturulan bu teori sonrasında iki değerleyicinin sonuçları arasındaki uyuşmanın ölçümü için mülakat verileri alanında uzman iki kişiyle paylaşılarak bu kişilere kodlama yaptırılmıştır. Bulgular: İşletme verilerini ve gizliliğini korumak için çalışma yapılan işletmeler X, Y, Z işletmeleri şeklinde isimlendirilmiştir. Mülakat yapılan her işletmenin gözlem, döküman ve mülakat sorularına verdikleri cevaplarından yararlanılarak elde edilen bulgular, karşılaştırmalı bir biçimde aktarılmış ve kappa analizi yapılmıştır.Kappa analizi sonucunda 0,78 değeri elde edilerek sonuçlar arasında yüksek oranda uyum sağlanılmıştır. Özgünlük: Yeni ekonomi ve bilgi toplumunun getirdiklerinin entelektüel sermayeyle harmanlanması ile yapılan çalışmalar literatürde sınırlı sayıda bulunmaktadır. Bundan dolayı çalışma, işletmelere entelektüel sermaye yönetiminin doğru kullanılması yoluyla işletme performansına ek olarak literatüre de katkı sağlaması beklenmektedir.