Yönetici DSpace at IKU University ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: dspace@iku.edu.tr