Person:
GÜRKAN, GÜRAY

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Dr. Öğr. Üyesi

Last Name

GÜRKAN

First Name

GÜRAY

Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 21
 • Publication
  EOG Sinyalleri için Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması
  (IEEE, 2012) Gürkan, Serkan; Uşaklı, Ali Bülent; GÜRKAN, GÜRAY; 113297; 244333; 118889
  Bu bildiride, belirli göz hareketleri sonucu elde edilen elektrookülogram (EOG) sinyallerinin sınıflandırılması için Destek Vektör Makinesi (DVM) ve Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemleri karşılaştırılmaktadır. Göz hareketleri kullanarak kontrol edilecek bir sistemin parçası olarak seçilen yöntemler, doğruluk ve hız parametreleri bakımından karşılaştırılmıştır. Alınan EOG sinyalleri, yatay (sağ ve sol), dikey (aşağı ve yukarı) ve kırpma biçimindeki 5 farklı göz hareketinden oluşmaktadır. 20 denekten, yatay ve dikey bileşenli iki EOG kanalından alınan sinyal kümesinden, 3 elemanlı öznitelik vektörleri hesaplanmıştır. Öznitelik vektörlerinin ilk iki elemanı, kanallardaki tepe genlik değerinden, üçüncüsü ise bu çalışmada özgün olarak önerilen parametre olan, aktif kanala ait basıklık değerinden oluşmaktadır. Deneklerden elde edilen öznitelik vektörlerinden rasgele 10 tanesi adı geçen sınıflandırıcıların eğitimi, kalan 10 tanesi de başarımlarını değerlendirmek için kullanılmıştır. Çevrimdışı olarak yapılan testler sonucu her iki sınıflandırma yönteminde de % 100 başarı elde edilmiştir. Ortaya çıkan cevap süreleri de iki yöntemin gerçek zamanlı olarak kullanıma uygun olduğunu göstermektedir.
 • PublicationOpen Access
  Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastaları için Göz Kırpma Esaslı Yeni Bir Kolay İletişim Cihazı: EyePad®
  (2012) Gürkan, Serkan; Uşaklı, Ali Bülent; GÜRKAN, GÜRAY; 244333; 113297; 118889
  Bu bildiride, istemli göz kırpma hareketi sonucu oluşan elektrookülogram ve elektromiyogram sinyalleri ve özgün olarak tasarlanan sanal klavye (EyePad® ) vasıtası ile kontrol edilebilen ve amiyotrofik lateral skleroz (ALS) motor nöron hastalarının dış dünya ile kolay iletişimini sağlayabilecek bir sistem sunulmaktadır. Göz kırpma sinyalinin sürekli ve rahat bir şekilde alınabilmesi için tasarlanan elektrot yerleştirilmiş gözlük, kullanımı kolaylaştırmıştır. Bu sinyalin varlığı, mobil ünitede bulunan yükselteç, karşılaştırıcı ve radyo frekans verici ile sanal klavyenin bulunduğu bilgisayardaki alıcıya kablosuz olarak gönderilmektedir. Tasarlanan sanal klavye ile 5 harfli bir kelime 15 saniyede yazılabilmektedir.
 • Publication
  Yürüme esnasındaki gövde-baş açısı ölçümü için kablosuz çift ivmeölçerli giyilebilir sistem
  (IEEE, 2018) AKALAN, NAZİF EKİN; GÜRKAN, GÜRAY; ÖNERGE, KÜBRA; 113297; 283338; 176320
  Literatürde, yere bakarak yürümenin yürüme parametrelerini ve ayak basıncını değiştirebileceği ile ilgili bilindik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, yürüme esnasında gövde-baş açı değişimini ölçebilen bir sistem sunulmaktadır. Sistemin donanım kısmı, oksipital ve sırt bölgelerine yerleştirilen iki adet 3 eksenli sayısal ivmeölçer, mikroişlemci, Bluetooth modülü ve bataryadan oluşmaktadır. Mikroişlemcinin aldığı ivme verisi Bluetooth aracılığı ile alıcı bilgisayara gönderilmektedir. Verinin alınması, açı kestiriminin yapılması ve görselleştirilmesi, sistemin yazılım kısmını oluşturan ve Python dilinde geliştirilen kullanıcı arayüzü ile yapılmaktadır. Geliştirilen sistem hem iki serbestlik dereceli bir kol üzerinde hem de yürüme sırasında bir kullanıcı üzerinde test edilmiştir.
 • PublicationRestricted
  Design and Realization of an Automatic Optical Inspection System for PCB Solder Joints
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021, [Date of Conference: 25-27 August 2021]) ÇALIŞKAN, AYHAN; GÜRKAN, GÜRAY
  Recent developments in electronics has led to an increase in fabrication and assembly speeds of printed circuit boards (PCBs). In addition, the size of manufactured PCBs and electronic components (e.g. resistors, capacitors, transistors etc.) are becoming much smaller. By increased demand and production speed, the reliability and thus the inspection of manufactured PCB assemblies became an important issue. In the assembly PCB production process, detection of surface mount technology (SMT) solder defects is made with automatic optical inspection (AOI) devices using image processing methods. Besides these expensive device methods, the method by which the controls are made by the operators visually is a low-cost solution used by most of the companies that manufacture printed circuit board assembly. In addition, circuit defects and solder defects cannot be tested and controlled with 100% accuracy due to human error. This paper proposes to detect solder joint defects with machine learning methods using YOLO algorithm to speed up time and increase accuracy in assembly PCB production line. Approximately 40000 images were obtained from the real production line before training with the YOLOv4 algorithm for high accuracy rate. Detection of solder defects of SMT circuit elements in approximately 5K (4056x3040) images resolution can be achieved with 97% accuracy in around 4 seconds. As a result of the use of the system, this proposed method has been proven with the reports received from the production line and precision-recall curves. Thus, it has been observed that the production speed and accuracy rate are increased. © 2021 IEEE.
 • Publication
  EEG Sinyalinin Anestezi Sırasındaki Topografik ve Zamansal İzge Analizi
  (IEEE, 2018) Uslu, Atilla; Cebeci, Bora; Erdoğan, Ezgi T.; Kaşıkçı, Itır; Seyhan, Tülay Ö.; Akan, Aydın; Demiralp, Tamer; GÜRKAN, GÜRAY; 113297; 221283; 141798; 167802; 2918; 6916
  Bu çalışmada EEG sinyalinin anestezi altındaki izgesel değişimi, zamansal ve uzaysal olarak incelenmiştir. Bu amaçla kullanılan yöntemler arasında, günümüz anestezi derinliği takip cihazlarının da kullandığı bilinen SEF-90, α-β bandı güç oranları ve izgesel entropi yer almaktadır. Ayrıca doğrusal olmayan sistemlerin analizinde kullanılan Higuchi fraktal boyutu da karşılaştırma olarak incelenmiştir. Uzaysal analiz sonucunda, normal bireylerde oksipital bölgede görülen baskın alfa aktivitesinin artan anestezi derinliği ile frontal bölgeye kaydığı doğrulanmış ve ilgili topografik gösterimler sunulmuştur.
 • Publication
  Application of Stockwell Coherence To Prediction Of Alertness Under Anaesthesia
  (Brno Univ Technology Vut Press, Purkynova 118, Brno 61200, Czech Republic, 2010) Akan, Aydın; Demiralp, Tamer; GÜRKAN, GÜRAY; TR113297; TR2918; TR6916
  In this paper, we represent an application of Stockwell Coherence to scalp EEG signals under anesthesia. By the analysis of overlapping, stationary data segments, we obtained the time-varying Stockwell coherence, which reveals the time evolution of coherence changes between any selected channel pair. After the injection and release of the anesthetic agent, time-varying Stockwell coherence analyses demonstrate similar characteristics for different patients.
 • PublicationRestricted
  An Open-Source User Interface Development for Widely Used Low-cost Spectrometer Designs
  (Istanbul Univ., 2020) GÜRKAN, GÜRAY
  In this paper, the development and test stages of an open-source user interface are presented. The developed user interface is compatible with most of the low-cost camera-based spectrometer designs in the literature. The spectrum image of the light source that is acquired with the camera is cropped and analyzed in a real-time thread after interactive calibration which is a special feature of the user interface. Camera controls (such as brightness, contrast, saturation, exposure and etc.) are also available through the user interface. For user interface testing, a common spectrometer design that is composed of a light-guide tube with a narrow entrance slit in one end and an image sensor on the other is constructed. Various compact fluorescent lamps and light emitting diodes are applied as light source and the results are presented. Developed cross-platform user interface can be used with lowcost spectrometer designs especially involving a web camera.
 • Publication
  Doku Analiz Yaklaşımına Dayanan Yeni Bir İris Tanıma Yöntemi
  (IEEE, 2005) Akan, Aydın; GÜRKAN, GÜRAY; 113297; 2918
  Bu çalışmada, iris yardımı ile kişi tanıma konusunda doku analizine dayalı yeni bir yöntem sunulmaktadır. İris görüntüleri bir ön işlemeden geçirildikten sonra doku analizine dayanan öznitelik vektörleri çıkarılmaktadır. Normalize edilen iris görüntüsü dikey logaritmik olarak örneklenir ve dairesel simetrik Gabor süzgeçlerinden geçirilir. Süzgeç çıkışları üzerinde kayan bir pencere altındaki piksellerin ortalama mutlak sapma değerleri öznitelik olarak elde edilir. Önerilen yöntem, iris ile kişi tanıma sisteminde aranan önemli niteliklerden ölçek ve dönüş ile değişmezlik özelliklerine sahiptir. Sistemin yazılım kısmı, Delphi derleyicisi ile Windows ortamında gerçeklenmiştir.
 • Publication
  An Arduino UNO application: GPS guided unmanned ground vehicle
  (IEEE, 345 E 47Th St, New York, Ny 10017 USA, 2017) Bozik, Tugay; GÜRKAN, GÜRAY; 113297
  This paper presents an application of Arduino UNO to GPS guided unmanned vehicle. The four-wheeled small scale (55 cm x 25 cm) vehicle is capable of moving forward, rotating and consists of a GPS sensor, a magnetometer, a motor driver and four DC motors. The target coordinates (key points) are manually entered as a part of the control algorithm script (.ino file). The developed control algorithm makes a blind calculation of the distance and required rotation between consecutive key points. The initial coordinates of the vehicle, however, requires the only field-dependent calculation of the distance and target heading between the initial and the first key point. The whole target route is achieved by consecutive "rotation" and "forward movements (straight path)" between key points. The GPS sensor is used to determine the initial coordinates whereas magnetometer is used to determine the heading (and rotation) before (and during) each key point movement. When taxiing through blind-calculated route, the acquired GPS data is transmitted via Bluetooth for offline monitoring.
 • Publication
  Design and realization of multi-channel wireless data acquisition system for laboratory-scale experiments on structural health monitoring
  (Jve Int Ltd, Geliu Ratas 15 A, Kaunas, Lt-50282, Lithuania, 2018-03) Gürkan, Koray; Dindar, Ahmet Anıl; GÜRKAN, GÜRAY; 101880; 113297; 29079
  In this paper, we present the design steps of a low cost multi-channel accelerometer system accompanied with an open-source data acquisition software. Hardware part of the system, named KACC, is composed of battery powered tri-axial MEMS accelerometers that use IEEE 802.15.1 protocol for data transmission. The software part, named PyKACC, is developed under Python (c) open-source environment and handles initiation of data acquisition, data synchronization and data logging. The developed system is tested for synchronization and reliability via shake-table tests and results are presented.