Person:
BURGAN, HALİL İBRAHİM

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
BURGAN
First Name
HALİL İBRAHİM
Name

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationOpen Access
  Monthly Flow Duration Curve Model for Ungauged River Basins
  (MDPI, 2020) BURGAN, HALİL İBRAHİM; Aksoy, Hafzullah
  Flow duration curve (FDC) is widely used in hydrology to assess streamflow in a river basin. In this study, a simple FDC model is developed for monthly streamflow data. The model consists of several steps including the nondimensionalization and then normalization in case the monthly streamflow data do not fit the normal probability distribution function. The normalized quantiles are calculated after which a back transformation is applied to the normalized quantiles to return back to the original dimensional streamflow data. In order to calculate annual streamflow of the river basin, an empirical regression equation is proposed using the drainage area and the annual total precipitation only as the input. As the final step of the model, dimensional quantiles of FDC are calculated. Ceyhan River basin in southern Turkey is chosen for the case study. Forty-two streamflow gauging stations are considered; two thirds of the gauging stations are used for the model calibration, and one third for validation. The modeled FDCs are compared to the observation and assessed with a number of performance metrics. They are found similar to the observed ones with a relatively good performance; they are good in the mid and high flow parts particularly while the low flow part of FDCs might require further detailed analysis.
 • PublicationOpen Access
  Project Performance Evaluation Using EVA Technique: Kotay Bridge Construction Project on Kayto River in Afghanistan
  (University of Osijek, 2021) UĞURAL, MEHMET NURETTİN; BURGAN, HALİL İBRAHİM
  The objective of the study is the assessment of an operating bridge project in terms of its performance by the evaluate project performance (EVA) technique. To apply the EVA technique, cost and schedule baselines and an update record of performed work with spent money is prepared for the project. The data is taken directly from site office of the project. Kotay bridge construction project is selected for case study. Project tracking is achieved by taking EVA technique to assess the Kotay bridge construction project performance in the last five months, and to find out the cost and time overruns if they exist. The Estimation at Completion (EAC) and To-Complete Performance Index (TCPI) are found as well to know how efficiently are used the remaining financial resources. The study revealed that CPI and SPI are both less than 1.0, which means that the project could not be performed well. Cost & time overruns are clearly indicated as well.
 • PublicationOpen Access
  Venturimetre Deneyinde Gerçek ve Teorik Debi İlişkisi İçin Debi Düzeltme Katsayısının Belirlenmesi
  (Osman Sağdıç, 2020) BURGAN, HALİL İBRAHİM
  Akışkanlar mekaniğinde basınçlı borularda kesitten geçen debinin hesaplanması her zaman pratik olmamaktadır. Bu nedenle deneysel yöntemlerle elde edilen ampirik denklemler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada venturimetre deney setinde ölçülen gerçek debi ile süreklilik ve Bernoulli denklemleri kullanılarak hesaplanan teorik debi karşılaştırılmıştır. Literatürde teorik debiyi gerçek debi olarak kullanabilmek için debi düzeltme katsayısından (C_d) yararlanılmaktadır. Bunun nedeni teorik debi hesabında sürekli ve yersek yük kayıplarının dikkate alınmamasıdır. Debi düzeltme katsayısı 0.8-1.0 aralığında önerilmektedir. Gerçek debinin teorik debiye bölünmesi ile C_d katsayısı elde edilir. Diğer bir ifadeyle teorik debinin formülüne C_d katsayısının eklenmesi ile akışkanın gerçek debisi bulunur. Boruda meydana gelen akımda sürekli ve yersel yük kayıpları ampirik olarak hesaplanmaktadır. Sürekli yük kayıpları için Darcy-Weisbach eşitliği ve yersel yük kayıpları için de kayıp katsayıları kullanılmaktadır. Borudaki akımın yük kayıplarını hesaplamak her zaman pratik olmamaktadır. Bu nedenle hassas sonuçların gerekmediği pratik olarak debi hesabı durumlarında debi düzeltme katsayısı tercih edilmektedir. Bu çalışmada venturimetre deneyinde gerçek debi için altı farklı gözlem yapılmıştır. Öncelikle deney setine maksimum debiler verilmiş, daha sonra vana yardımıyla debi azaltılmıştır. Boru içerisindeki akışkan olarak su seçilmiştir. Debi ölçümü için hazneye su doldurularak birim zamanda biriken su hacmi hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre debi düzeltme katsayısı daha dar bir aralık 0.939-0.975 olarak elde edilmiştir. Ayrıca debi düzeltme katsayısı ve teorik debi arasında güçlü bir ilişki gözlenmiştir. Bu amaçla determinasyon katsayısı (R2) hesaplanmıştır. Bu sayede boru içerisindeki akım için akışkan su seçilmiş ve debi düzeltme katsayısı bu tip çalışmalar için revize edilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda süt, yağ gibi viskozitesi daha yüksek akışkanlar kullanılarak debi düzeltme katsayıları incelenebilecektir.