Person:
TEZCAN, DURMUŞ

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Prof.Dr.
Last Name
TEZCAN
First Name
DURMUŞ
Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Open Access
  Uluslararası Ceza Divanı Açısından Uluslararası Adli Yardım
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2006) TEZCAN, DURMUŞ; ed., Cem Akbıyık
 • Publication
  Restricted
  Özel Hayat Açısından Kişisel Verilerin Korunması
  (Seçkin Yayıncılık, 2017) TEZCAN, DURMUŞ
  Kendisine ulusal ve uluslararası bir koruma sağlanan özel hayat, bilişimdevrimiyle ve her gün gelişmekte olan internet karşısında büyük bir tehditle karşı karşı-ya bulunmaktadır. Zira internet, çok geniş boyutta küresel kullanımı nedeniyle özelhayata dönük tehlikeler barındırmaktadır. Bu yüzden özel hayatın bilişim ortamındakişisel veriler olarak korunması gerekliliği kendisini çok fazla hissettirmiştir.Mevzuatımızda özel hayatla ilgili kişisel verilerin korunması konusunda yavaş daolsa, cezai korumayı sağlayacak hükümlere ve kurumlara yer verilmiştir. Önemli olanbunların adil şekilde uygulanmasıdır. Özellikle suçlulukla mücadele, internetin sınırtanımaması nedeniyle evrensel bir işbirliğini de gerekli kılmaktadır. Ülkemizde sondönemlerde yaşanan bu alandaki gelişmeler ise, ümit vericidir.