Kişi:
PAPUÇÇULAR, HAZAL

Yükleniyor...
Profil Resmi
E-posta Adresi
Doğum Tarihi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
İş Adı
Dr. Öğr. Üyesi
Soyad
PAPUÇÇULAR
Ad
HAZAL
person.page.name

Arama Sonuçları

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Yayın
  Açık Erişim
  21. Yüzyılda Tarih Yazımı ve Tarihçilik Üzerine Bir İnceleme
  (A Kitap, 2021) PAPUÇÇULAR, HAZAL
  Popülizm, otoriterleşme ve sağın yükselişiyle dünya siyasetinde gerçekleşen dönüşümler, günümüzde sosyal bilimcilerin en sık tartıştığı meseleler haline gelmiştir. Öyle ki, sosyal bilimcilerin birçoğu dünya siyasetinin, iktisadının, toplumlarının ve dolayısıyla da bunları inceleyen bilimlerin yeni bir paradigmanın eşiğinde olduğu konusunda hem fikir görünmektedir. Buradan hareketle bu makale böylesi bir dönemde ortaya çıkan veya önem kazanan tarihyazımı akımlarını analiz etmektedir. Bu bakımdan, bu çalışma küresel düzen ve tarihyazımı arasındaki bir tezadı da ortaya koymaktadır. Zira, son on yıllık dönemde tarih yazımı, dünyaya damgasını vurmakta olan ideolojilerin aksine, parçalanmadan ziyade 1990’larda dahi görülmeyen bir globalleşme trendi göstermektedir. Küresel tarih (global history) ve ulus-ötesi tarih (transnational history) alanında verilen eserler giderek artarken, bu alanlar uluslararası ilişkiler tarihi (international history) ve/veya diplomasi tarihi (diplomatic history) gibi geleneksel alanları da dönüştürmektedir. Tarihçiler bir taraftan bir devleti, toplumları ya da devletler arasındaki ilişkileri ortaya koymaya devam ederken, diğer taraftan giderek daha fazla araştırmacı daha geniş kavramlarla ve sınırları aşan meselelerle uğraşmaya başlamıştır. Çevre tarihi (environmental history), duygular tarihi (emotional history) ve nöro-tarih (neuro-history) de son dönemde daha çok önem kazanan alanları oluşturmaktadır. Bu çalışma, tüm bu alanların gelişimini mevcut literatür üzerinden aktarırken aynı zamanda son yıllardaki teknolojideki ilerlemelerle tarihin yönteminde de birtakım değişiklikler olduğunu belirtmektedir. Bu gelişmelerin yanında, gerçek sonrası dönem olarak adlandırılan bu dönemin ve içinde bulunulan Covid-19 pandemisinin tarihyazımına ne derece etki edebileceği analiz edilmektedir. Sonuç olarak bu makale, tarihyazımı literatüründeki dönüşümleri ve yeni tartışmaları ortaya koymayı hedeflemektedir.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Contested Sovereignties: Turkish Diplomacy, the Straits Commission, and the League of Nations (1924-1936)
  (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd., 2022) PAPUÇÇULAR, HAZAL
  This article analyzes Turkey's complex relationship with the Straits Commission in the interwar period. The Convention Relating to the Regime of the Straits that was signed in Lausanne in 1923 stipulated the formation of an international commission under the auspices of the League of Nations. This institution became a locus that Turkey, the other members of the Commission and the League of Nations negotiated the sovereignty of the Straits and discussed the authority over its administration. This article shows that Turkey perceived the Commission detrimental to its sovereignty. However, this article also portrays an interesting case study that Turkey conducted diplomacy with this intergovernmental organization in which it actually played a leading role. The vague relationship of the Commission with the League of Nations that Turkey was not a member of until 1932 further complicates the narrative which emphasizes the multiple layers that diplomacy was formed and performed, thereby necessitating new approaches to the study of foreign policy. In this regard, this study aims to transcend the traditional accounts on interwar Turkish diplomacy, which have been dominated by the interstate bilateral relations.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Introduction to the Special Issue: New Diplomatic Histories of Turkey
  (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd., 2022) Kuru, Deniz; PAPUÇÇULAR, HAZAL
  This article provides an introduction to the special issue on 'New Diplomatic Histories of Turkey'. Utilizing approaches that follow the rich pathways offered by the increasingly relevant new diplomatic history, we aim to go beyond traditional diplomatic history studies on Turkey, which usually focus on inter-state relations that mostly remain at the bilateral levels. In this regard, this introduction first analyses the recent turn taking place in diplomatic history. By portraying in detail the recent scholarly efforts to enhance the field, it becomes possible to pinpoint the multiple directions in which Turkey-pertinent diplomatic-historical studies could move ahead in novel ways. Upon this premise, second, we summarize the content of the special issue by emphasizing how the present articles connect studies on the diplomacy of Turkey to approaches enriched by new diplomatic history. In this regard, the studies in this special issue cover a wide range of topics, from transnationalism to public diplomacy. The last part deals with possible ways through which to widen the scope of Turkey's diplomatic histories.