Person:
SAATÇI, ESRA

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Doç.Dr.
Last Name
SAATÇI
First Name
ESRA
Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Open Access
    Akciğer Basınçlarının İnvasiv Olmayan Yöntemler ile Kestirilmesi Amacıyla Akciğer Basınçları Ve Akciğer Sesleri Arasındaki İlişkinin Modellenmesi
    (TÜBİTAK EEEAG Proje, 2020) SAATÇI, ESRA; Öztürk, Ayşe Bilge; SAATÇI, ERTUĞRUL; Akan, aydın
    Solunum fonksiyon testleri solunum hastalıklarının teshis ve tedavisinin izlenmesinde kullanılırlar. Hastane ortamında yapılan bu testler pahalı cihazlara ve hastalar tarafından yapılan çesitli solunum manevralarına ihtiyaç duyarlar. Bu projenin amacı klinikte kullanılan solunum fonksiyon testlerinin yerine basit yöntemler ile solunum parametrelerinin bulunmasıdır. Bu amacı gerçeklestirmek için akciger basınçlarının girisimsel olmayan yöntemler ile kestirilmesi gerekmektedir. Basit mikrofonlar ile ölçülen akciger seslerinin ve havayolu gaz akıs hızı, sıcaklıgı ve nemi gibi çesitli solunum sinyallerinin istatistiksel ve fraktal sinyal isleme yöntemleri ile islenmesi bu projede önerilen temel yöntemdir. Solunum parametrelerinin kestiriminde bazı sinyal isleme yaklasımları önerilmis olsa bile solunum sesleriyle beraber istatistiksel ve fraktal sinyal isleme yöntemleri kombinasyonunun kullanılması bu projenin yenilikçi kısmıdır. Yapılan analizler sonucunda derin ve normal solunumların birlikte kullanıldıgı bronsial solunum sesinden elde edilen Hurst üstelinin agız içi basıncının kestiriminde en basarılı sonuçları verdigi görülmüstür. Ayrıca viskoelastik modelin yardımıyla kestirilen akciger basınçlarının gücü en iyi spirometrik testlerde FEV1 ve FVC parametreleriyle IOS testinde R5 parametresi ile ilişkilidir.