Person:
ASAR, BİLGENUR ERSON

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Yrd.Doç.Dr.

Last Name

ASAR

First Name

BİLGENUR ERSON

Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationRestricted
    Diplomatik İlişkileri Yürüten Devlet Görevlileri
    (Seçkin Yayıncılık, 2013) ASAR, BİLGENUR ERSON
    Devlet, organları vasıtasıyla hareket eden hukuk kişisidir. Bu or- ganlar geniş anlamda devlet işlevini yerine getiren gerçek kişiler, kişi gruplarıve kuruluşlardan oluşur. Devletin sorumluluğunu gerektiren bu temsil ilişkisidar anlamda devlet görevlileri ve devlet arasında gerçekleşmektedir. Diplomasialanında devleti temsil eden kişiler ise üç kategori altında değerlendirilebilir.Bunlar devlet yönetiminde yer alan görevliler (devlet başkanı, hükümet başkanı,dışişleri bakanı ve diğer hükümet üyeleri), devleti başka devlette veya uluslara- rası örgütte daimi olarak temsil eden görevliler (diplomatik temsilciler ve ulus- lararası örgüt temsilcileri) ve devletin belli konularda temsile yetkili görevlileri(devletin belli konularda temsile yetkili görevlileri (özel heyetler ve uluslararasıkonferanslardaki temsilciler). Çalışmamızda, bu görevlilerin görev ve yetkileriaçısından uluslararası hukuktaki statüleri incelenmiştir.