Person:
KARPUZ, HACI ÖMER

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Prof.Dr.
Last Name
KARPUZ
First Name
HACI ÖMER
Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Open Access
    Eski Bir Tip El Yazması “Tabibnâme”de Bitki Adları
    (Türk Dil Kurumu, 2020) Ayan, Ahsen; KARPUZ, HACI ÖMER
    Tabibnâme, 18. yüzyılda Fakîr Ahmed Şeyhzâde tarafından yazılmışolan alternatif tıp, eczacılık ve bitki bilimi konularını içeren Türkçeel yazması bir metindir. Metin ayrıca dönemin siyasi, dinî ahlaki, tıbbi,felsefi vb. hususlarında da bilgiler taşımaktadır. Tabibnâme, barındırdığısöz varlığı ve dil özellikleri nedeniyle tıp ve eczacılık terminolojisibakımından olduğu kadar Türk dili ve Türk kültürü tarihi bakımındanda oldukça önemlidir. Tabibnâme metninde 101 adet bitki adı kullanılmıştır.Bu makalede, metinde kullanılan bitki adları art zamanlı sesdeğişiklikleri bakımından ve bugün Türkiye Türkçesinde kullanılıpkullanılmadıklarına göre değerlendirildi. 35 bitki adı bugün TürkiyeTürkçesinde çeşitli ses değişikliklerine uğramış biçimleriyle ve 46 bitkiadı ise aynı biçimleriyle kullanılmaktadır. Buna karşılık 20 bitki adıbugün Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır. Bitki adlarının 27’siTürkçe, 25’i Arapça, 22’si Farsça, 18’i Yunanca ve 1 tanesi de Endonezyadilindendir. 8 bitki adı birden çok dillidir. 101 bitki adı, Tabibnâmemetninde 152 kere kullanılmıştır. Ayrıca 7 bitki adı, alt tür adlarıylabirlikte 14 kere kullanılmıştır.