Person:
BALTACI, PELİN CİN

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Arş.Gör.

Last Name

BALTACI

First Name

PELİN CİN

Name

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationOpen Access
  Evaluation of Malnutrition Status and Related Risk Factors in Geriatric Outpatient Clinic
  (Korean Nutrition Society, 2021) Tanrıöver, Özlem; Yavuzer, Hakan; Erdinçler, Deniz Suna; BALTACI, PELİN CİN
  Background/objectives: Malnutrition risk and malnutrition among the elderly is a public health concern. In combating this health-related problem, it is critically important to evaluate the risk factors in a multidimensional way and to apply appropriate nutrition intervention based on the results. Subjects/methods: A cross-sectional study was conducted on 215 elderly patients (32.6% male, 67.4% female) in a geriatric outpatient clinic of a hospital in Turkey. Nutritional questionnaires that incorporated the 24-h recall method were applied to determine general characteristics of patients, their health status, nutritional habits, and daily energy and nutrient intakes. Mini Nutritional Assessment was used to determine nutritional status. Relevant anthropometric measurements were obtained. Results: The subjects' mean age was 76.1 ± 7.0 years, and the prevalence of malnutrition (n = 7) and risk of malnutrition (n = 53) among the 215 subjects was 3.2% and 24.7%, respectively. Patients with malnutrition or risk of malnutrition were found to be single, have a depression diagnosis, in an older age group, have less appetite, more tooth loss, have more frequent swallowing/chewing difficulty, and have more frequent meal skipping. In addition, mean daily energy, carbohydrate, fat, fiber, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, folates, potassium, magnesium, phosphorus, iron intake, and water consumption were found to be statistically significantly low in subjects with malnutrition or risk of malnutrition. After performing regression analysis to determine confounding factors, malnutrition risk was significantly associated with marital status, loss of teeth, appetite status, and depression. Conclusions: Routine nutritional screening and assessment of the elderly should be performed. If nutritional deficiencies cannot be diagnosed early and treated, self-sufficiency in the elderly may deteriorate, resulting in increased institutionalization.
 • PublicationOpen Access
  Yaşlılarda Kırılganlık Sendromu ve Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri
  (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020) BALTACI, PELİN CİN; Büyükuslu, Nihal
  Kırılganlık sendromu, yaşlanan nüfusun en önemli sorunlarından biridir. İnflamatuar süreçlerin düzensizliği, oksidatif stres, mitokondriyal işlev bozukluğu ve hücresel yaşlanma dahil olmak üzere çeşitli patofizyolojik etkenler, sendromun patofizyolojisini oluşturur. Sosyodemografik özellikler, psikolojik durumlar, beslenme durumu, fiziksel aktivite eksikliği ve mevcut komorbiditeler kırılganlığı etkileyen faktörlerdir. Omega-3 çoklu doymamış yağ asidinin (ÇDYA) akut veya kronik hastalığı olan yaşlılarda anti-inflamatuar etkisi sayesinde yararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu derlemenin amacı, diyet kaynaklı veya destek olarak verilen omega-3 ÇDYA'nın yaşlı bireylerde kas kütlesi ve kas gücü, inflamatuar biyobelirteçler ve fonksiyonel kapasitedeki rolüne ilişkin kanıtları incelemek ve değerlendirmektir. Yapılan araştırmalar, omega-3 ÇDYA'nın pre-kırılganlık dönemde olan yaşlı bireylerde sendromun seyrini iyileştirici etki gösterebileceğini desteklemektedir. Kırılganlık evresinde olan yaşlılarda diyet kaynaklı veya destek olarak verilen omega-3 ÇDYA'nın etkileri tartışmalıdır. Tüm araştırmalar, sarkopeni ve kırılganlık gelişimini önlemek için rutin olarak beslenme durumunun kontrol edilmesi ve gerekli diyet müdahalelerinin yapılmasının önemini vurgulamaktadır.
 • Publication
  Evaluation of Diet Quality and Associated Factors in Geriatric Outpatients: A Cross-Sectional Study
  (IOS Press, 2023) BALTACI, PELİN CİN; Tanrıöver, Özlem; Yavuzer, Hakan; Erdinçler, Deniz Suna; Eyüpoğlu, Ozan Emre
  BACKGROUND: In this study, our aim was to investigate the quality of dietary intake of elderly individuals and to identify the factors that may be associated with their diet quality. METHODS: This cross-sectional study was conducted with 198 elderly participants. Mini Nutritional Assessment (MNA) was used to evaluate nutritional status. The frequency of dietary intake was assessed using the Elderly Diet Index (EDI) score. RESULTS: The median age of study population was 76.0 years. The median EDI score was 27.0, moreover, only 27.3% of the study population had moderate or high diet quality. The results of the univariate analysis revealed that having an average or a poor appetite reduced the diet quality in the elderly which was statistically significantly (p = 0.010 and p = 0.019, respectively), and each point increase in the MNA score statistically significantly increased the chance of moderate/good diet quality by 1.16 times. CONCLUSIONS: The poor diet quality of the elderly was associated with their education, appetite, nutritional, and smoking status.