Kişi:
AKEL, BURCU SEMİN

Yükleniyor...
Profil Resmi
E-posta Adresi
Doğum Tarihi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
İş Adı
Prof.Dr.
Soyad
AKEL
Ad
BURCU SEMİN
person.page.name

Arama Sonuçları

Şimdi gösteriliyor 1 - 7 / 7
 • Yayın
  Açık Erişim
  Examination of Fatigue, Well-Being and Life Habits in Children with Cancer Diagnosis
  (Bezmiâlem Vakıf University, 2021) Sevgili, Sümeyye; Şahin, Sedef; AKEL, BURCU SEMİN
  Objective: In this study, it was planned to examine fatigue, well-being and life habits in children with cancer. Methods: This cross-sectional analytical study was conducted between September 2019-January 2020. "24-Hour Child Fatigue Scale", "Child Well-being Assessment" and Child Life Habit Questionnaire (LIFE-H for Children 1.0)" were administered to 20 children with cancer aged 5-15 years. Pearson's correlation coefficient was used to determine the statistical relationship between life habits, fatigue and well-being. Statistical significance level was accepted as p<0.05. Results: There were significant relationships between fatigue and personal care, shelter and mobility parameters of life habits (r=-0.66, r=0.54, r=0.45, p<0.01, respectively) and there were significant relationships between fatigue and negative emotions (r=0.46), overall life satisfaction (r=-0.52), general happiness (r=-0.49) and positive emotions (r=-0.44 *) parameters of well-being assessment. Life habits scale was found to be related with nutrition, physical fitness and communication parameters of Child Life Habit Questionnaire were found to be most related with the meaning and purpose parameter of the well-being assessment (p<0.01). There were significant relationships between positive emotions and recreation (r=0.45, p=0.04); optimism and communication (r=-0.44, p=0.04); personal care (r=-0.49, p=0, 02), social life (r=-0.46, p=0.04) and autonomy; and mobility and negative emotions (r=-0.45, p=0.04). Conclusion: Considering the relationships determined in this study, the evaluation of the children with cancer and treatment approaches can be shaped. The fact that fatigue affects all aspects of children's life reveals the importance of dealing with fatigue. It is recommended to focus on the meaning and purpose and regain autonomy for children in order to rearrange the life habits of the children and ensure their well-being.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Investigation of the Effect of Task-Orientated Rehabilitation Program on Motor Skills of Children With Childhood Cancer: A Randomized-Controlled Trial
  (Lippincott Williams and Wilkins, 2020) Şahin, Sedef; AKEL, BURCU SEMİN; Huri, Meral; Akyüz, Canan
  Problems have been reported in the execution and development of motor skills and its treatment as a cause of cancer in children. The purpose of this study was to examine the effect of the task-orientated rehabilitation program (ToRP) on motor skills of children with childhood cancer. Following the consort guideline, 93 children (49 males and 44 females) with pediatric cancer were randomized to either study (n = 52; 12.35 ± 3.43 years) or control (n = 41; 11.89 ± 3.56 years) groups. The study group received ToRP, and the control group received a home-based therapeutic strategies program for 20 sessions. Motor skill outcomes were assessed with Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Short Form (BOTMP-SF) by assessor who was blind to group allocation and interventions. The groups were homogenous in terms of demographic characteristics and motor skills. The study group showed a significant increase in both gross and fine motor skills (P values for all subtests: P 0.001), whereas running speed, bilateral coordination, strength, response speed and visual motor control did not show significant improvement with the control group (P > 0.05). The ToRP appears to provide beneficial effects in improving motor skills at the early stages of rehabilitation for children with childhood cancer.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Comparison of Motor Proficiency and Functional Ambulation in Duchenne Muscular Dystrophy With Healthy Peers
  (Taylor & Francis Ltd., 2020) Yıldız, Şulenur; Şahin, Sedef; Bulut, Numan; Tunca Yılmaz, Öznur; Karaduman, Aynur Ayşe; AKEL, BURCU SEMİN
  Aims:The study was aimed to investigate the difference between boys with Duchenne muscular dystrophy (DMD) and healthy peers in terms of gross and fine motor proficiency, and determine the relationship between motor proficiency and ambulation. Methods:A total of 24 boys with DMD and 22 healthy peers were evaluated. Demographics and physical characteristics were recorded. The Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency-Short Form (BOTMP-SF) was administered to evaluate gross and fine motor proficiency in both groups. The 6-minute walk test (6MWT) was performed to evaluate functional walking capacity and North Star Ambulatory Assessment (NSAA) was used to determine ambulatory status of boys with DMD. Results:The gross motor proficiency score was significantly lower in boys with DMD (p = 0.001). No difference was found between the groups in terms of fine motor proficiency (p = 0.962). The gross motor function of BOTMP-SF was significantly related to 6MWT distance (r = 0.696,p = 0.001) and NSAA (r = 0.738,p = 0.001). No relationship was found between BOTMP-SF fine motor proficiency and 6MWT distance (r = 0.210,p = 0.361), and NSAA (r= -0.020,p = 0.928). There were significant correlations between running speed and agility with 6MWT distance (r = 0.585,p = 0.005) and NSAA (r = 0.650,p = 0.056). Conclusions:Boys with DMD were more affected in aspects of gross motor proficiency than healthy peers, while fine motor proficiency were found same. The gross motor proficiency was found more related to the level of ambulation.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Covid-19 ve Ergoterapi: Salgın Hastalıklara Hızlı Cevap Verme ve Hazırlıklı Olma Boyutuyla Bir Gözden Geçirme Çalışması
  (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2020) Salar, Sinem; AKEL, BURCU SEMİN
  Dünya’nın globalleşmesi salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırırken toplum sağlığını korumada da birlik içinde olmayı öğretmektedir. Bu nedenle, sağlık sisteminin parçası olan her profesyonel gibi ergoterapistlerin de salgın hastalık gibi halk sağlığını etkileyen durumlarda hazır olması gerekmektedir. Ergoterapistlerin, anlamlı ve amaçlı aktiviteler yoluyla sağlık ve iyi olmayı desteklemek için koruyucu ve destekleyici yaklaşımları uygulama sorumluluğu bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı; yeni koronavirüs hastalığı olan, sağlıklı ve dezavantajlı tüm grupları kapsayacak şekilde COVID-19 sürecinde ergoterapinin rol ve sorumluluklarına yönelik bir bakış açısı sunmaktır. Bu süreçte kişilerin okupasyonlarını yürütme ve okupasyonlara ulaşma sırasında yaşadığı değişimler, adaptasyonlar ve bunların sonuçları ergoterapi açısından önemlidir. COVID-19 pandemisi ile ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik ergoterapistlerin hazır olması gereken alanlar bu derleme ile sıralanmıştır. Bireyi bütüncül değerlendiren ergoterapistler güvenli ve sağlıklı kalmak için enfeksiyon kontrol önlemlerine uyma, erişme ve kullanma sırasında hayati ihtiyaçları mental sağlık, irade, psikolojik-fiziksel boyutları ile anlayabilir. Pandemiden en fazla etkilenen ülkelerden gelen yayınlar, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ergoterapistler Federasyonu, Amerikan Ergoterapi Derneği bazı temel konular üzerinde durmaktadır. Kaynaklara ulaşma, günlük yaşam aktiviteleri, akut bakım, iletişim, mobilite, stigma, sosyal izolasyon, mental sağlık ve iyi olma hali bu konular arasındadır. Bu derlemede, bahsedilen durumlara yönelik hizmet verilmesi için gerekli olan telesağlık, mental sağlık çalışmaları, bireysel/aile/toplum çalışmaları, yardımcı teknoloji, akut bakım konuları ele alınmıştır.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Time-Use, Occupational Balance, and Temporal Life Satisfaction of University Students in Turkey During Isolation Period of COVID-19
  (Taylor & Francis Australia, 2022) Salar, Sinem; Pekçetin, Serkan; Günal, Ayla; AKEL, BURCU SEMİN
  People all over the world have needed to adapt to social distancing, movement restrictions, and change in life routines due to Coronavirus disease 19 (COVID-19). This study aimed to explore the relationships between time-use, occupational balance, and temporal life satisfaction of university students in Turkey during the social isolation period due to the COVID-19 pandemic. The study was conducted online in May 2020, with 128 university students of a Turkish university with the mean age of 20.27 +/- 1.49 years (Min. 18 - Max. 26 years old) from 37 cities. The measures used were the Occupational Balance Questionnaire (OBQ), the Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS), and a customized question about the time-use of the students in specific occupational domains. The results indicated that individuals with lower occupational balance had less present life satisfaction (p < .001). While the time allocated to study lessons, socialization, and exercise had small positive correlations with OBQ (p <.01), watching TV had a negative correlation with OBQ (p <.05) and with 'present TSWLS' (p <.01). The mean value of 'present TSWLS' (15.45 +/- 7.54) was lower than 'past TSWLS' (21.57 +/- 6.27) and 'future TSWLS' (22.64 +/- 4.60). Evaluation of occupational balance and the time use patterns of university students during the isolation periods could be important due to its relationship with life satisfaction. This issue raises the potential need for preventive occupation-based interventions to address the mental health of the community.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Cross-Cultural Adaptation, Reliability, and Validity of a Turkish Version of the Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ-Turkish)
  (Springer Plenum, 2021) Aran, Orkun Tahir; Abaoğlu, Hatice; Çağlar, Gamze Ekici; AKEL, BURCU SEMİN; Aki, Esra; Karahan, Sevilay; Kayıhan, Hülya
  PurposeThe Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ) is an instrument based on the International Classification of Functioning Vocational rehabilitation core set. The aim of this study was to analyze the validity, reliability and cross-cultural adaptation of the WORQ to Turkish and evaluate its psychometric properties.MethodsThe cross-cultural adaptation and translation procedures were conducted following Beaton's guidelines. The test-re-test reliability was examined by Spearman Brown Coefficient (split half analysis), internal consistency was examined by Cronbach's alpha. Criterion related validity of the WORQ was determined by Beck Depression Inventory using Pearson correlation coefficient and known group differences regarding age, gender, work and educational levels using one-way ANOVA and t test. Construct validity was examined by confirmatory factor analysis using AMOS.ResultsTwo hundred and fifty-seven participants with disabilities were included to the study from seven different provinces of Turkey. The WORQ-Turkish showed excellent internal consistency (0.906), good test-retest reliability (0.811), and good construct validity (good model fit indices). Criterion related validity analysis showed medium correlations between WORQ and Beck Depression Inventory (p < 0.001), however there were no statistical significant differences regarding known group parameters (p > 0.05).ConclusionsIn this study, the cross-cultural adaptation, and validity and reliability of WORQ-Turkish self-reported version were examined and the results indicated that WORQ-Turkish was a valid and reliable scale for analyzing vocational rehabilitation process of people with disabilities.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Translation, Psychometric and Concept Analysis of the Occupational Balance-Questionnaire Based on a Turkish Population
  (Taylor & Francis Inc., 2021) Bahadır, Zeynep; Yaran, Mahmut; Özkan, Esma; Ekici, Gamze; Huri, Meral; AKEL, BURCU SEMİN
  Occupational balance is a crucial concept in occupational therapy, accepted as a key component of health and well-being. The Occupational Balance-Questionnaire (OB-Quest) is designed as a standardized instrument to assess occupational balance. This study investigated the validity and reliability of the OB-Quest Turkish, which consisted of translation, cross-cultural adaptation, and analysis psychometric properties phases. The factor structure of the OB-Quest indicated a good model fit. The criterion-related validity showed a positive correlation with Beck Depression Inventory and a negative correlation with the 12-item Short Form Survey. The OB-Quest-Turkish showed questionable internal consistency and an excellent correlation between test-retest.