Person:
İNCEKARA, BEYHAN

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Dr. Öğr. Üyesi

Last Name

İNCEKARA

First Name

BEYHAN

Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationOpen Access
    Otomotiv Sektöründeki Satınalma Süreçlerinde Bireysel Tüketicilerin Tercihlerinin Analizi: Bir Anket Çalışması
    (A Kitap, 2019) İNCEKARA, BEYHAN; Yılmaz, Erhan; İncekara, Rahmi
    Otomotiv sektörü bir çok sektörle birlikte hareket eden bir sektör olup ekonomi içinoldukça önemli düzeyde katma değer yaratan bir sektördür. Gerek üretim hacmi gerek yarattığıistihdam ve teknolojik gelişmeyle de desteklendiğinde ilerleyen dönemlerde önemi daha daartacak olan sektörlerden biri otomotivdir. Bu sebeple otomotiv sektöründeki talebin canlıtutulması için tüketici davranışlarının analiz edilmesi ve yapılması gereken işletme bazındamikro politikaların planlanması gerekmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde otomotiv sektörünündoğuşu ve gelişiminden yola çıkılmış, takiben sektörün hem dünya hem de ülkemiz ekonomisiiçindeki rolü ve önemi açıklanmıştır. İkinci bölümde, sektörün sürdürülebilirliğinin devamedebilmesi için yegane unsur olan tüketici ve tüketici davranışları ele alınmıştır. Üçüncübölümde sektör ile tüketici davranışlarının bağımlılığı anket yöntemiyle açıklanmayaçalışılmıştır. Çalışma dahilinde hazırlanan anket, ülke genelinde 18 yaş üzerindeki bireylerhedef alınarak oluşturulmuş ve dağıtılmıştır. Anket sonuçlarına göre, otomotiv sektöründekisatın alma süreçlerinde tüketici davranışlarına etki eden faktörler sıralanmıştır. AraştırmadaTürkiye’de 26-35 yaş arasındaki tüketicilerin, otomobil satın alırken ürünü satan yerler veburalardaki satış danışmanlarından bilgi almayı tercih edip etmedikleri sorusuna yanıtaranmıştır. Elde edilen veriler ışığında, sorumuzda tanımlanan tüketici profilinin, otomobilsatın alırken ürünü satan yerler ve buralardaki satış danışmanlarından bilgi almayı tercihetmedikleri görülmüştür.