Person:
BELLİCAN, CÜNEYT

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
BELLİCAN
First Name
CÜNEYT
Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Metadata only
  Türk Borçlar Kanununun 470. Maddesi̇-Eser Sözleşmesi̇-Kapsamında Fi̇kri̇ Eser Kavramının Değerlendi̇ri̇lmesi̇
  (Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 2019) BELLİCAN, CÜNEYT
  TBK md.470’de tanımlanan eser sözleşmesi kavramına sadece maddi sonuçlu edimler girmez. Gayrimaddi sonuçlar da eser sözleşmesi-ne konu olabilir. Bu bağlamda, fikri eserler de eser sözleşmesi kapsa-mında değerlendirilebilir. Fikri eserleri konu olan sözleşmeler sıklıkla isimsiz sözleşmeler olarak karşımıza çıkar. Fikri eserlerle ilgili sözleş-melere, TBK md.470-486 arasındaki hükümler uygulanabilir. Yüksek mahkeme kararlarında da eser sözleşmesi geniş yorumlanmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Kişilik Hakkını Oluşturan Kimi Unsurların Ticari Amaçlı İzinsiz Kullanımı
  (Seçkin Yayıncılık, 2019) BELLİCAN, CÜNEYT
  Kişilik hakkı çeşitli unsurlardan oluşur. Bu unsurlardan bazıları, ticari açıdankullanılmaya elverişli unsurlardır. Ticari açıdan kullanılmaya elverişli kişilik unsurlarıarasında, ad üzerindeki hak, resim üzerindeki hak, ses üzerindeki haklar örnek olarakgösterilebilir. Bu hakların ticari amaçlı kullanımı izni gerektirir. Bu doğrultuda, buhaklar, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans sözleşmesinin veya iznin kapsamınınaşılması hem borca aykırılık hem haksız fiile neden olur. İzinsiz kullanım durumunda,ünlü veya ünsüz kişi, maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerinde bulunması mümkündür.Ayrıca, gerçek olmayan vekaletsiz işgörme hükmü çerçevesinde de taleptebulunulabilir.