Person:
DOSTOĞLU, NESLİHAN

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Prof.Dr.

Last Name

DOSTOĞLU

First Name

NESLİHAN

Name

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
 • Publication
  TOKİ Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti Fırsatlar ve Sorumluluklar
  (2010) Gür, Miray; DOSTOĞLU, NESLİHAN; 157302; 110251
 • Publication
  Urban Transformation and Quality of Life in Bursa Doğanbey
  (2016) Gür, Miray; DOSTOĞLU, NESLİHAN; 157302; 110251
 • Publication
  Transformation of a City, Deteriorating Quality of Life: Bursa Doğanbey
  (2014) Gür, Miray; DOSTOĞLU, NESLİHAN; 157302; 110251
 • Publication
  Günümüz TOKİ Gerçeğine Gelecek ve Kalite Açısından Bir Bakış
  (Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010) Gür, Miray; DOSTOĞLU, NESLİHAN; 157302; 110251
 • Publication
  Affordable Housing In Turkey: User Satisfaction In Toki Houses
  (Open House Int, Urban International Press, Po Box 74, Gateshead, Tyne & Wear, Great Britain, Ne9 5Uz, England, 2011-09) Gür, Miray; DOSTOĞLU, NESLİHAN; TR157302; TR110251
  Affordable housing policies in Turkey have reached a new stage over the last decade in the context of the TOKI model advocated by the government. Housing developed by TOKI (the Public Housing Administration), the top official agency responsible for affordable housing policies in Turkey, has become so widespread in all cities of Turkey that it involves not only the construction sector but also trade associations and the public in general. In this article, following a general discussion of the demand and supply of housing in Turkey, we evaluate user satisfaction and the quality of TOKI implementations since 2000 for low- and middle-income groups in Bursa, the fourth largest city in Turkey. Bursa sets an interesting example for the study because of the city's long-term prominence in commerce and its current status as an important industrial city. Massive migrations and unplanned,urbanization have resulted in a need for housing for every income group in Bursa, especially for low- and middle-income groups. The emphasis in this study is that, in addition to quantity, quality should be considered in housing production. Furthermore, the implementation of TOKI should be aimed at developing more habitable and higher-quality environments by considering all socio-cultural and physical factors. It is expected that these evaluations will lead to the development of a more comprehensive affordable housing policy in Turkey.
 • PublicationOpen Access
  Measuring qol in Doğanbey urban trasformation area in Bursa, Turkey
  (2019-03) Gür, Miray; Taneli, Yavuz; DOSTOĞLU, NESLİHAN
  This study aims to measure the quality of life (QoL), using the proposed conceptual model within the context of the interactions between human behaviour and the environment. It aims to research the effect of the control of residents on QoL, and the findings constitute the basis for a discussion on the effects of environmental policies on QoL. Doganbey in Bursa, which is in close proximity to the Khans (Inns) District, is selected as the study area because it represents an urban transformation implemented according to administrative decisions. QoL measurements in the research reflect people's evaluations, their adaptation to post-transformation environment and the implementation process by means of questionnaires and in-depth interviews. The findings indicate that lack of resident control has an adverse effect on satisfaction and QoL, and that an urban transformation conducted without user participation will fail. In conclusion, the study aims to contribute to decision-making mechanisms within the framework of residents' influence to ensure increased QoL. The intention of the authors is to promote the usage of QoL scale developed for other housing or transformation areas by modifying the questions according to varying geographies and social groups.
 • PublicationEmbargo
  Bursa Doğanbey Üzerinden Kentsel Dönüşümde Yaşam Kalitesinin Tartışılması
  (2016-01) Gür, Miray; DOSTOĞLU, NESLİHAN; 157302; 110251
  Son dönemde, Türkiye’de planlama politikalarına ilişkin merkezi düzeyde verilen kararlarda kentsel dönüşüm oldukça gündemde olup, geçtiğimiz yıllarda geliştirilen yasal altyapı ve beraberinde yapılan uygulamalarla hem halk, hem de uzmanlar ve akademisyenler tarafından tartışılan bir alan kimliğine bürünmüştür. Yapı adası ölçeğinden başlayarak bazı kentlerde apartman ölçeğine kadar inen uygulamaların ve bunları yönlendiren dönüşüm politikalarının izlenmesi, söz konusu gelişmelerle kent parçalarının yeniden yapılandırılması nedeniyle önem taşımaktadır. Kentsel dönüşümün diğer önemli bir yönü kullanıcıların gündelik yaşam çevresini değiştirerek, hem süreç içerisinde hem de sürecin sonunda sosyal ilişkiler, ekonomik durum, aidiyet, bağlılık gibi yaşamın farklı boyutları üzerinde dolaylı olarak etkili olması ve yaşam biçimini değiştiren bir role bürünmesidir. Bu kapsamda değişen zaman ve koşulların da etkisiyle, bireylerin yaşamlarını farklı boyutlarıyla değerlendirmesine ilişkin bir çıktı olan yaşam kalitesi de farklılaşmaktadır. Bu yönüyle, kentsel dönüşüm ve uygulamaları yönlendiren politikaların yaşam kalitesi çerçevesinde ele alınmasının yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada kentsel dönüşüm, ülke çapında bilinirlik kazanmış Doğanbey uygulaması üzerinden, bireysel veya toplumsal esenlik düzeyinin belirlenmesini sağlayarak politikalara girdi oluşturan yaşam kalitesi perspektifinden ele alınmaktadır. Fiziksel, sosyal, yasal, yönetsel ve ekonomik boyutlarıyla oldukça tartışılan alanda gerçekleştirilen yaşam kalitesi araştırması ile, insan-çevre arasındaki dinamik ilişkiler sonucunda oluşan algı ve deneyimlerle ilintili olarak kentsel dönüşüm süreci irdelenmekte olup; yaşam kalitesinde tercih hakkının taşıdığı önem perspektifinden, kullanıcı katılımı eksikliği vurgulanmaktadır. Katılım eksikliğinin fiziksel, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açtığı Doğanbey üzerinden, aktörler, karar mekanizmaları ve katılım konusu ele alınmakta ve elde edilen sonuçlara dayanarak, dönüşüm dinamikleri bakımından benzer niteliklere sahip uygulamalar aracılığıyla kullanıcı yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çıkarımlar üretilmektedir.