Person:
ALTINTAŞ, MERİÇ

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Arş.Gör.
Last Name
ALTINTAŞ
First Name
MERİÇ
Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Open Access
    Trabzon’da Konuta “İç”ten Bakmak: [?]+1 Toprak 2 Atölyenin Ardından
    (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2019) ÖZBEK, DERYA ADIGÜZEL; EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU; SAV, SEDEF; ALTINTAŞ, MERİÇ
    Konut, insanın dünyadaki varoluşunun mekansal karşılığı olarak barınak/ev/yuva gibi kavramlara karşılık gelmekte; kullanıcınınaidiyet duygusunu besleyen, psikolojik ve sosyolojik beklentilerini karşılayan ve çoğalarak kültürel bir değer olması beklenenözelleşmiş bir mekan türüdür. Ne yazık ki güncel konut projeleri incelendiğinde, arzu edilen “konut”ların çok ötesinde bir tabloile karşılaşılmaktadır; kullanıcı ihtiyacı, rant, lüks, statü gibi piyasa koşullarına hizmet eden konular üzerinden ele alınmaktave kullanıcıya sunulmaktadır. Konutun anlamı ve manevi değeri kenara itilirken iç mekan tasarımları görmezden gelinmekte veyaşamlar piyasa değeri [?]+1 olan topraklara sıkıştırılmaktadır. Bu sorundan hareketle güncel konut projeleri ve görmezden gelineniç mekan tasarımlarını tartışmaya açmak ve konuya eleştirel bir bakış açısı getirmek amaçları ile “[?]+1 Toprak Atölye” dizisidüzenlenmektedir. “[?]+1 TOPRAK ATÖLYE”, ilk olarak 3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, kolektif bir üretim mantığıylakurgulanarak İstanbul bağlamında ele alınarak yürütülmüştür. İstanbul, bu atölye dizisinin ilk odağı ve referans noktasını teşkiletmektedir ancak, konuya yalnızca İstanbul ölçeğinden bakmanın tekdüzeliğini bozmak üzere devam niteliğindeki atölyelerinçeşitli kentlere yayılması, konunun farklı bağlamlarda tartışılması ve yorumlanması planlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmaya konuolan “[?]+1 Toprak Atölye 2” Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Trabzonkenti bağlamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu atölyenin strüktürü, süreci ve sonuç ürünleri hem kendi bağlamında hem debirinci atölyenin sonuçları üzerinden tartışılmaktadır.