Person:
IAVARONE, AYŞENUR HİLAL

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Arş.Gör.

Last Name

IAVARONE

First Name

AYŞENUR HİLAL

Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationRestricted
  Bahçelievler Millet Bahçesi Katılımcı Tasarım Uygulamasında Bir Aktör Olarak Üniversite: Katılım Merdiveni Üzerinden Bir Değerlendirme
  (Kare Publ., 2022) KÜÇÜKYAZICI, UFUK; OSKAY, BERKAY; TÖRE, EVRİM ÖZKAN; GÖKŞİN, ZEYNEP AYŞE; YAZICI, YASEMİN ERKAN; IAVARONE, AYŞENUR HİLAL; ŞEN, ŞEYDA
  Katılımcı tasarım süreçleri, toplumun her kesimi için yaşadıkları çevrenin tasarımı, geliştirilmesi ve dönüşümü üzerine karar alma sürecine dâhil olmalarına olanak tanıyan uygulamaları içermektedir. Yaratılan demokratik ortam içinde planlama ve tasarım aşamaları, profesyonel mimar, plancı ve tasarımcıların bilgi, beceri ve kaynaklarıyla yerel toplulukların bilgi, beceri ve kaynaklarının birleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Katılımcı süreçlerde farklı aktörlerin etkileşimi açısından çok boyutlu bir yapılanma oluşmakta, gerçek katılımın sağlanabilmesi için üniversitelerin tarafsız aktörler olarak önemli bir rolü bulunmaktadır. Katılımcı tasarım süreçlerini açıklayan merdiven metaforları bu süreçte yer alan paydaşların rollerini ve katılımın hangi durumlarda ortaya çıktığını aşamalarıyla tanımlamaktadır. Söz konusu katılım merdivenleri hem farklı coğrafyalarda, farklı ölçek ve kapsamdaki pratikleri içermekte hem de toplulukların sözde katılım ile gerçek katılım arasında geniş bir yelpazedeki deneyimlerini basamak basamak sunarak tartışmaya ve değerlendirmeye açmaktadır. Türkiye’nin özgün koşulları tasarım ve planlamada katılımcı süreçlere de kuşkusuz yansımakta, yerel koşullar bazında katılımcı tasarım açısından da farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de üniversitelerin tarafsız aktörler olarak yer aldıkları katılımcı tasarım uygulamaları görülmektedir. Ancak, formel eğitim kapsamında yürütülen katılımcı uygulamalar açısından deneyim zemininin yeterince güçlü olmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğinde Bahçelievler Millet Bahçesi’nin katılımcı bir süreç ile yeniden tasarlanmasına yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiş ve bulgular, katılım merdiveni yardımıyla değerlendirilmiştir. Üç dönemde tamamlanan bu çalışmada belediyenin çekinceleri ve pandemi sebebiyle katılım basamakları açısından katılımsızlık ve sözde katılım arasında kalan bir uygulama ortaya çıkmıştır.
 • PublicationOpen Access
  The City Experience with Location-Based Media: An Examination Through Cognitive Maps
  (Konya Technical University, 2021) IAVARONE, AYŞENUR HİLAL; HASGÜL, ESİN; BAŞAR, EROL
  Purpose The physical space has been an important value for supporting human experience. With the development of mobile devices and location-based media, these technologies have been increasingly present in our virtual spatial experience and the experience of physical city has been changed permanently. Accordingly, this paper aims to discuss the experience potential of urban space with location-based technologies. Design/Methodology/Approach The research structure of this study is based on the literature of location-based media and 'Space of flow' theory. Within the methodology, a workshop is conducted to review the cognitive mappings of the virtual city experience. The workshop is structured through two segments: Documenting the spatial experience revealed using location-based media made by cognitive mappings and testing participants' direct experiences within structured questionnaire-based interviews and finally, interpretating of the obtained data. Findings This paper provides an experiential examination of the relationship between the usage of the degree of location-based media and cognitive experience. Findings point out that experience may differ depending on the media interface used and it is controversial comparing with the physical space experience with its multiple relationships. Research Limitations/Implications The research subject had been exemplified with limited location-based media in a specific location. Originality/Value The proposed method of examining the degree of spatial experience by the location-based media linking with interviews determines the originality of the study. There are also limited studies on the topic of location-based media by focusing on the users' cognitive maps.