Kişi:
HASGÜL, ESİN

Yükleniyor...
Profil Resmi
E-posta Adresi
Doğum Tarihi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
İş Adı
Dr. Öğr. Üyesi
Soyad
HASGÜL
Ad
ESİN
person.page.name

Arama Sonuçları

Şimdi gösteriliyor 1 - 4 / 4
 • Yayın
  Kısıtlı
  Vernacular Rural Heritage in Turkey: An Intuitional Overview for a New Living Experience
  (Emerald Group Publishing Ltd., 2021) HASGÜL, ESİN; Olgun, İnci; Karakoç, Erhan
  Purpose – The purpose of this paper is to emphasize passive energy refurbishment of vernacular building heritages and propose new application principles of sustainability from these vernacular heritages into contemporary architecture. Design/methodology/approach – This paper is based on a research project (The Creation of a Prototype Project within the Application of Traditional Methods in Kastamonu, Kure Rural Settlements, 2017), through €which vernacular architecture examples were analyzed, projecting for future interpretations for rural environments. Defining vernacular rural design principles is centrally important for the purposes of thisproject. As a case study from the Black Sea Region in Turkey, this example is investigated, and the outcomes of the analysis are used to reproduce in contemporary architectural terms the energy efficiency and rural patterns of the flexible rural house experience. Findings – The research provides design principles for developing a new living experience in rural environments. The overall planning and architectural analysis are made in five neighborhoods in Kure, and € three of unique vernacular architecture examples are chosen according to several criteria defined in “Kastamonu-Kure Ersizlerdere Village Design Guideline Project, 2014 € ” to get the optimum data. Materials, orientation, form, spatial organization and building’s indoor-outdoor relationship were analyzed by Autodesk’s “Ecotect Analysis” simulation program. Practical implications – Results of the proposed design principles of rural housing will be useful for new housing interpretations related to better rural development. Originality/value – While defining energy efficiency criteria of vernacular itself, the results of this paper suggest new local solutions to ecological building design and engage with critical regionalism principles referring to the potentials of what traditional dwellings can teach contemporary design.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Temel Tasarım Eğitiminde Bauhaus Okulu'nun Mekan Üretimine Etkisi
  (Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019) HASGÜL, ESİN; BİRER, EMEL
  Bu çalışma mimari tasarım eğitimine başlarken "Temel Tasarım" aracılığıyla mekan organizasyonunu öğretme isteği üzerine kurgulanmış, tasarlama deneyimi üzerine Bauhaus etkisinin ele alınmasını ve bu etkinin oluşturduğu alt açılımların mimari mekan tasarımına ne şekilde yansıyabileceğinin sorgulanmasını içermektedir. Bu çalışmanın amacı Bauhaus okulu ilkeleri ile tasarım (mekan organizasyonu) ilkeleri arasındaki ilişkiyi keşfetmek ve bu ilişkinin yansımalarını mimari tasarım eğitimi üzerinden değerlendirmektir. Çalışmada yöntem olarak mekanı anlamanın ve yorumlamanın düşünsel sistematiği analiz-transformasyon(dönüşüm)-sentez süreçleriyle ele alınmakta ve elde edilen bulgular üzerinden mekan organizasyonu ile Bauhaus çalışmalarının ilişkisi ortaya çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında, "Temel Tasarım" stüdyosunda tasarıma giriş yapan öğrencilerin Bauhaus okulu etkileri üzerinden oluşturdukları ürün tasarımları incelenmekte, bu tasarlama sürecinde sonuç ürünlerin, düşünsel altyapı ile oluşturulan kimlik arasındaki mekânsal ilişkisi ele alınmaktadır. Sonuç olarak Bauhaus okulu ilkeleri ile tasarım (mekan organizasyonu) ilkeleri arasındaki ilişkiyi keşfetmek mimari tasarım eğitiminde önemli bir başlangıçtır.
 • Yayın
  Kısıtlı
  Temalı Konut Projelerinde Kullanılan Reklam Dilinin Kent Yaşamındaki Postmodern Göstergeleri
  (ADAMOR Araştırma Danışmanlık Medya Organizasyon Yayıncılık Ltd. Şti., 2020) Karabağ, Çiğdem; HASGÜL, ESİN
  Kent ve kent nosyonu, postmodern tüketim kültürünün etkisi ile oluşan toplumsal örüntüler çerçevesinde, bu üslubu yansıtan temalı mekânlara dönüş(türül)mektedir. Postmodernizm karakterini sergileme çabası içinde kurgulanan mimari yapılanmalar, gösterge ve imajlarla bireye gerçekdışı bir yaşamın anahtarını sunmaktadır. Alman felsefeci Walter Benjamin, kapitalizmin reklam gibi dinamikleri kullanarak her türlü imgeyi kendi içine alma ve dönüştürebilme durumunu “imgeleri çalmak” olarak tanımlamaktadır. Postmodern kentteki yaşam anlayışı artık “hipergerçeklik” kavramı üzerinden temalı konut projeleri adı altında işleyen bir model kurgulamaktadır. Yapay ortamlarda kurulu kopyala-yapıştır inşası ile gerçekleşen yeni kent parçaları; Baudrillard’ın rasyonel gerçekliğin yerini sentetik gerçekliğin alması olarak adlandırdığı ”simülakr” kavramıyla ilişkilenmektedir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında; 2000-2020 yılları arasında yazılı ve görsel medyada yayınlanan, reklam tanıtımlarında tema içeriği olan ve İstanbul kenti özelindeki çoklu konut üretimleri incelenmektedir. Projeler konut proje görselleri, reklam metinleri ve tanıtım filmleri üzerinden seçimler yapılarak söylem analizi yöntemiyle değerlendirilmektedir. Böylelikle, postmodern tüketim kültürünün mimari üslubu eklektik bir anlayış ile çevreleyen reklam dilinin yansımaları ve yeni yaşam kültürünün göstergeleri ortaya koyulmuştur.
 • Yayın
  Açık Erişim
  The City Experience with Location-Based Media: An Examination Through Cognitive Maps
  (Konya Technical University, 2021) IAVARONE, AYŞENUR HİLAL; HASGÜL, ESİN
  Purpose The physical space has been an important value for supporting human experience. With the development of mobile devices and location-based media, these technologies have been increasingly present in our virtual spatial experience and the experience of physical city has been changed permanently. Accordingly, this paper aims to discuss the experience potential of urban space with location-based technologies. Design/Methodology/Approach The research structure of this study is based on the literature of location-based media and 'Space of flow' theory. Within the methodology, a workshop is conducted to review the cognitive mappings of the virtual city experience. The workshop is structured through two segments: Documenting the spatial experience revealed using location-based media made by cognitive mappings and testing participants' direct experiences within structured questionnaire-based interviews and finally, interpretating of the obtained data. Findings This paper provides an experiential examination of the relationship between the usage of the degree of location-based media and cognitive experience. Findings point out that experience may differ depending on the media interface used and it is controversial comparing with the physical space experience with its multiple relationships. Research Limitations/Implications The research subject had been exemplified with limited location-based media in a specific location. Originality/Value The proposed method of examining the degree of spatial experience by the location-based media linking with interviews determines the originality of the study. There are also limited studies on the topic of location-based media by focusing on the users' cognitive maps.