Person:
ÇAKAREL, TAHA YUSUF

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Arş.Gör.
Last Name
ÇAKAREL
First Name
TAHA YUSUF
Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Open Access
    Toksik Liderliğin Örgütsel Sinizm Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Otomotiv Sektöründe Bi̇r Araştırma
    (H. Mustafa Paksoy, 2020) Elber Börü, Deniz; ÇAKAREL, TAHA YUSUF; Ufacık, Ozan Emre; Arslan, Gökhan
    Bu çalışmanın amacı çalışanların toksik liderlik algılarının sinik davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. İstanbul’da bir otomotiv firmasında çalışan 160 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS.20.0 (Statistical Package for Social Science) paket program ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, toksik liderliğin örgütsel sinizm üzerinde açıklayıcı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. İncelemelerde, katılımcıların toksik liderlik algısının yüksek olmadığı ancak yine de örgütsel sinizmin ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Bu sonuç, liderlik davranışının hassasiyetini ve önemini göstermektedir. Faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar açısından ise, toksik liderliğin değer bilmezlik ve olumsuz ruhsal durumun boyutlarının sinizm üzerinde anlamlı etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür.