Person:
DEMİR, NAZLI HİLAL

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Dr. Öğr. Üyesi

Last Name

DEMİR

First Name

NAZLI HİLAL

Name

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • PublicationOpen Access
  Yedi̇ Temel İyi̇ ve Kötünün Birlikteliği: John Finnis
  (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2020) DEMİR, NAZLI HİLAL
  2019 yılı Ocak ayında Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan bir grup öğrenci tarafından, Profesör John Finnis’in görüşleri nedeniyle ders vermesinin engellenmesi talebine yönelik bir kampanya başlatıldığı görülmektedir. Bu kampanyanın ardından yaşanan süreçlerde bir yanda modern doğal hukuk kuramı ile ünlü Profesör Finnis’in eşcinselliğe ilişkin şiddetle eleştirilen muhafazakar tutumu, diğer yanda akademik özgürlük tartışmaları ve LGBTİ+ bireylerin sürdürdükleri hak mücadeleleri ön planda yer almaktadır. Şimdilerde Finnis’in görüşleri üzerinden karşı karşıya gelen tarafların alevlerinin bir nebze olsun söndüğü, kendisinin ise bu arenadan sağ çıktığı söylenebilse de söz konusu tartışmanın ilerleyen zamanlarda daha çok su kaldıracağı aşikardır. Bu kapsamda, kendisinin farklı platformlarda yoğun eleştirilere maruz kalmasına kaynaklık eden çalışmalarını ele almanın, yaşanan tartışmaların bütünüyle anlaşılabilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, kuramında yedi temel iyinin ağırlıklı şekilde rol oynadığı Finnis’in, aksine yedi temel kötü ile sahip olduğu şöhretinin altında yatan gerekçeleri ortaya koyarak bu sır perdesinin kaldırılması çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır.
 • PublicationOpen Access
  Strasbourg Kararlarındaki Karabataklar: (Toplumsal) Cinsiyet Stereotipleri
  (TBB Dergisi, 2020) DEMİR, NAZLI HİLAL
  Bu çalışma kapsamında milattan öncesine kadar uzanan ve günümüzde halen geçerliliğini koruyan, cinsiyete dayalı ayrımcılığın en önemli nedenlerinden biri olan toplumsal cinsiyet stereotipleri ve bu stereotipler üzerine kurulu hukuki düzenlemeler neticesinde cinsiyet temelli ayrımcılık yasağının ihlalini oluşturan farklı muameleler ve bunların Sözleşme kapsamında hak ihlali oluşturduğuna yönelik iddialarla karşı karşıya kalarak son dönemlerde farklı içtihatlar geliştiren Strasbourg Mahkemesi üçgeni incelenmektedir.
 • PublicationRestricted
  Scott Shapiro: Hukuk Felsefesinde Yumurta-Tavuk Problemi ve Bir Çözüm Yolu Olarak Planlama Teorisi
  (Kadir Has Üniversitesi, 2022) DEMİR, NAZLI HİLAL
  İlk önce tavuk mu, yoksa yumurta mı? Yaşamış ve yaşamakta olan önemli zihinleri meşgul eden bahse konu sorunun, ilk bakışta sonsuz bir döngüyü akıllara getirmesi muhtemeldir. Zira tavuk yumurtası için bir tavuğa, tavuk için ise bir tavuk yumurtasına ihtiyacımız bulunmaktadır. O halde, hangisi daha önce var olmuştur? Söz konusu iki olay, birbirinin hem sebebi hem de sonucu olarak göründüğünde, bunlardan hangisinin önce geldiğini ortaya koyabilmek oldukça çetrefilli bir iştir. Ancak neyse ki bir hukukçu olarak bizim sorunumuz bu ikilemde tavuğun mu yoksa yumurtanın mı önce geldiğine karar vermek değildir. Ya da aslında tam olarak öyledir. Şayet kabaca ‘yumurtayı’ hukuki yetki tanıyan normlar, ‘tavuğu’ ise hukuk normu yaratma yetkisine sahip otorite şeklinde kabul edersek! Bu kapsamda çalışmada, hukuk felsefesindeki temel tartışmaları yumurta-tavuk probleminin farklı çözümlerine yönelik anlaşmazlıklar olarak gören Scott Shapiro’nun öncelikle kusurlu çözümleri eleştirileri ve ardından bu paradoksu kusur- suz şekilde ortadan kaldırdığını iddia ettiği teorisi ele alınmaktadır.
 • PublicationOpen Access
  Brian Tamanaha: Hukuk Teorilerinin “Kayıp Kolu” Işığında Hukuk Kavramını Yeniden Düşünmek
  (Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2021) DEMİR, NAZLI HİLAL
  Tarih boyunca birçok teorisyenin, cevaplanmasına yönelik sayısız girişimleri bulunan ‘hukuk nedir?’ sorusu karşısında verilen yanıtlarda üç baskın yaklaşımın rol oynadığından bahsedilebilmektedir. Birbirinden farklı bu bakış açılarının tümünün, günümüzden iki bin yıldan fazla bir süre önce kaleme alınan Minos diyaloğunda ortaya koyulduğunu görmek ise son derece heyecan verici niteliktedir. Bu doğrultuda Minos diyaloğuyla paralel olarak -zaman içerisinde farklı isimler alsalar da- literatürde hukuk teorilerinin üç temel kola ayrıldığı görülmekte, ancak günümüze yaklaşıldığında bu teorilerden birinin adeta sürgüne gönderilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu durum karşısında hukukun doğasına ilişkin teorik tartışmalarda önemli bir perspektifin eksik kaldığına dikkat çeken Brian Tamanaha, bir yandan ortadan kaybolan üçüncü teoriyi ait olduğu yere koymaya çalışmakta, diğer yandan özellikle geri kalan iki akım çerçevesinde ileri sürülen biçimsel ve işlevsel hukuk tanımlamalarının başarısız bir görünüm sergilemekte olduklarını vurgulamaktadır. Peki, Tamanaha’ya göre bu savların ardında bulunan gerekçeler nelerdir ve dahası farklı bir hukuk tanımı mümkün müdür?