Person:
KOÇER, ZEYNEP

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Doç.Dr.

Last Name

KOÇER

First Name

ZEYNEP

Name

Search Results

Now showing 1 - 8 of 8
 • PublicationOpen Access
  Gemide Filminde Ataerki ve Krizdeki Erkeklik Anlatıları
  (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, 2021) KOÇER, ZEYNEP; Ulucan, Elif
  Bu çalışma 1990’lar Türkiye sinemasındaki erkek merkezli anlatılarda erkeklik krizinin temsillerini Serdar Akar’ın yönetmenliğini yaptığı 1998 yapımı Gemide filmi üzerinden incelemektedir. Çalışmanın ilk bölümü, toplumsal cinsiyet kavramları, toplumsal cinsiyet rolleri ve erkeklik çalışmaları üzerine kısa bir literatür araştırması sunmakta ve Türkiye'de feminist hareketin 1980'lerde kademeli olarak ilerlemesini ve 1990'lı yıllarda kurumsallaşmasını vurgulamaktadır. Çalışmanın ikinci bölümü, 1980’li yıllardan itibaren güçlenen feminist hareketin ve ataerkillik üzerine kamusal alanda gerçekleşen yoğun eleştirel yaklaşımların, 1990'lar Türkiye sinemasındaki erkeklik ve erkeklik krizi temsillerine nasıl yol açtığını incelemektedir. Bu bağlamda, bu çalışma 1990’lı yıllardaki filmlerin erkek merkezli anlatılarının, karanlık, güvensiz ve kaotik bir dünyada, kırılgan, şiddete eğilimli, yersiz yurtsuz erkeklikler yarattığını anlatmaktadır. Çalışma son olarak, metin ve söylem analizi yöntemleriyle, Gemide (Akar, 1998) filmindeki erkeklik anlatılarının modern devlet, aile ve tüketim kavramları ile ilişkili olarak nasıl inşa edildiklerini ve temsil edilen erkeklik krizine filmin kadın bedeni aracılığıyla ataerkil yapıyı nasıl yeniden inşa ederek tepki verdiğini değerlendirilmektedir.
 • PublicationOpen Access
  Representing Ethnicity in Cinema during Turkey’s Kurdish Initiative: A Critical Analysis of My Marlon and Brando (Karabey, 2008), The Storm (Öz, 2008) and Future Lasts Forever (Alper, 2011)
  (Film and Screen Media at University College Cork, Ireland, 2017) Göztepe, Mustafa Orhan; KOÇER, ZEYNEP; 114901
  In 2009, the Turkish government started the “Kurdish Initiative”, a comprehensive policymaking process, in an attempt to improve the democratic standards and civil rights of the Kurdish population. Even though the initiative ended in 2015, it made it possible for a significant number of independent films to emerge which deal with the Kurdish issue. Historically, mainstream cinema’s symbolic representation of Kurdish identity served to neutralise its Kurdish characters by portraying them as Turkish speaking and one-dimensional. Breaking this tradition, these independent films offer multi-layered, Kurdish speaking characters with progressive narratives. This article investigates three films produced on the eve of and during the “Kurdish Initiative”: My Marlon and Brando (Gitmek: Benim Marlon ve Brandom, Hüseyin Karabey, 2008), The Storm (Bahoz, Kazım Öz, 2008) and Future Lasts Forever (Gelecek Uzun Sürer, Özcan Alper, 2011). In addition to interrupting the traditional acceptance of stereotypes by the mainstream cinema, each film discusses the symbolic representations of Kurdish identity through different aspects: transnationality, the role of discriminative processes, and memory and trauma.
 • Publication
  "Beyaz Bilim / Kara Sihir": Türkiye korku sineması ve erkek temsilleri
  (Adnan Menderes Üniversitesi, 2018) KOÇER, ZEYNEP; 114901
 • PublicationOpen Access
  Kıyamet ve Deprem: Anadolu Mitleri̇ Ve İslami Öğeler Açısından Küçük Kıyamet Filminin İncelenmesi
  (Beykoz Üniversitesi, 2020) KOÇER, ZEYNEP
  Çalışmada 17 Ağustos 1999’da merkez üssü İzmit’in Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi’ni konu alan Küçük Kıyamet (Durul Taylan & Yağmur Taylan, 2006) filmi, Türkiye korku sinemasının 2000’li yılların başından itibaren anlatı yapılarının temelini oluşturan Eski Türk mitolojisi, Anadolu inançları ve İslam dinine ait öğeler üzerinden incelenmiştir. Film özelinde kıyamet ve ölüm Meleğine dair mitler ve İslami öğeler ve çeşitli hayvan kültleri incelenmiştir.
 • Publication
  Reconstructing Orientalism: A Critical Analysis of Mustang (Ergüven, 2015)
  (Uniwersytet Gdanski. Krakow, Poland, 2015) KOÇER, ZEYNEP; 114901
 • Publication
  Looking at the history of Turkish media industries through a socio-economic and political lens
  (ICSER-International Center of Social Sciences & Education Research, 2018) KOÇER, ZEYNEP; 114901
 • PublicationOpen Access
  Realism as a Tool to Develop Authenticity: Orientalism in Mustang
  (Gümüşhane Üni̇versi̇tesi̇, 2020) KOÇER, ZEYNEP
  This study analyzes Deniz Gamze Ergüven’s 2015 film Mustang in terms of the ways in which the film reconstructs orientalist imagery with its narrative, camerawork and editing. Mustang was well received in the western mainstream media. It was praised for being a feminist film with a female point of view that draws attention to the oppression of women in Turkey. Yet, it’s reception was quite different in Turkey. This study explores film’s reception in the western media, the rhetoric of Ergüven on the realism aspect of the film and demonstrates the similarities between Ergüven’s compositions and 19th century Orientalist paintings that depict the image of the odalisque. Its methodology is textual and discourse analysis. The theoretical framework regarding Orientalism is based on Edward Said’s canonic work, Orientalism and Linda Nochlin’s influential essay, The Imaginary Orient.
 • Publication
  The Influence of Dziga Vertov in Video Activism in Turkey
  (Panteion University of Social and Political Sciences. Athens, Greece, 2017-11) GÖZTEPE, MUSTAFA ORHAN; KOÇER, ZEYNEP; 114901