Person:
ŞİŞMAN, ÖZGE ÖZKÖK

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Arş.Gör.

Last Name

ŞİŞMAN

First Name

ÖZGE ÖZKÖK

Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationOpen Access
  Sanal Etkileyicilerin Sosyal Medya Paylaşımlarının Antropomorfik Biçimler Bağlamında İncelenmesi
  (TRT, 2022) BİLGİCİ, CEREN; ŞİŞMAN, ÖZGE ÖZKÖK
  Son dönemlerde gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar üretimli imgeleme (Computer Generated Imagery) temelli sanal karakterler olan sanal etkileyiciler (virtual influencers) etkileyen pazarlama (influencer marketing) alanında kullanılmaya başlanmıştır. İnsanın fiziksel ve davranışsal özelliklerinin atfedildiği bu sanal karakterlerin sosyal medya paylaşımlarında insan gibi duygu ve davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Bu çerçevede, insan olmayan varlıklara insan benzeri özellikler, motivasyonlar ve duygular yüklenmesi yaklaşımına dayanan antropomorfizm kavramı sanal etkileyicilerin sosyal medya stratejilerini inceleyebilmek adına önemli bir eksen oluşturmaktadır. Araştırma, sosyal medya paylaşımları üzerinden sanal etkileyicilerde bulunan antropomorfik biçimleri ve bu biçimlerin sosyal medya pazarlamasındaki rolünü ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır. Bu çerçevede içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, Instagram üzerinde hesabı açılarak ünlenen ilk sanal etkileyici olarak adlandırılan Lil Miquela’nın Instagram hesabı üzerinden ilerlenerek sanal etkileyicilerin sosyal medya stratejilerinde antropomorfizm kullanımı bağlamında yararlanılan açıların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre insan gibi görünmek ve davranmak üzerine kurgulanmış sanal etkileyici Lil Miquela’nın sosyal medya paylaşımlarında jest temelli, yapısal ve karakter temelli antropomorfik biçim izlerinin sıklıkla bulunduğu görülmektedir. İnsan etkileyicilerle rekabet etmesi beklenilen sanal etkileyicilerin kullanıcı etkileşiminin önemli olduğu Instagram platformunda insani yönlerinin öne çıkartılmasının stratejik olarak tercih edildiği ortaya çıkmaktadır.
 • PublicationOpen Access
  Metaverse Dinamikleri Bağlamında Sosyal Medya ve Dijital Reklamcılığın Geleceği Üzerine Bir İnceleme
  (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2022) BİLGİCİ, CEREN; ŞİŞMAN, ÖZGE ÖZKÖK
  Öz Günümüzde İnternet ve mobil teknolojilerle birlikte dönüşen sosyal ve profesyonel yaşam pratikleri sosyal medya platformlarının yaşamın hemen her alanına entegre olmasını sağlarken, reklamcılık sektöründe de yeni dünya düzenine uyumlu alternatif kanallara yönelik bir ihtiyaç doğurmuştur. Sosyal medya alanında çok önemli bir konumu bulunan Facebook şirketinin Meta adını alarak metaverse odaklı bir teknoloji şirketi olarak kendini tanımlamaya başlamasını takip eden süreçte metaverse yatırımlarının yükselmiş ve bu ekosistemin daha yoğun ilgi görmeye başlaması söz konusu olmuştur. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı metaverse dinamikleri ile yeniden şekillenmesi beklenen sosyal medya ve dijital reklamcılığın geleceği üzerine bir inceleme gerçekleştirmektir. Bu çerçevede, sosyal medya ve dijital reklamcılık alanlarında çalışan sektör profesyonellerin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla derinlemesine görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada metaverse’ün ilerleyişi ile bu iki sektörde yaşanacak değişikliklerin öngörüler üzerinden tartışılması hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre metaverse’ün gelişiminin sosyal medya ve dijital reklamcılık faaliyetlerinin geleceğinde önemli bir rolü olacağı düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, zaman içerisinde sanal gerçeklik teknolojilerinin ön plana çıkacağı, sosyal medyanın bireylerin hayatında daha yoğun yer bulacağı, dijital reklamcılıkta yeni reklam formlarının ortaya çıkacağı ve sanal etkileyiciler (virtual influencers) gibi yeni sanal karakterlerin pazarlama faaliyetlerinde giderek daha ön plana çıkacağı vurgulanmaktadır.