Person:
ERÇETİN, ARZU

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
ERÇETİN
First Name
ARZU
Name

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  Open Access
  Geçmişten Günümüze Gelişen Mekan Kurgusu ile Kapalıçarşı
  (Deniz Yengin, 2019) ERÇETİN, ARZU
  Birçok kitaba konu olan birçok insanın hayalini süsleyen, adına destanlar yazılan baştanbaşa bir kurgudur İstanbul. Bundan elli yıl önce diye başlar büyüklerimiz hikayelerine, bu senaryoya nasıl dahil olduklarını anlatırken. Çarpık kentleşse de, havası suyu kirlense de vazgeçilmez bir sevdadır içinde barındırdığı tüm tarihi eserleriyle. İnadına der gibi ayakta durmaya çalışsa da kendisini tüm yıpratmaya çalışanlara karşı, Camilerinden çarşılarına kadar tüketim toplumunun getirisi olan değişimlerden nasibini almaktadır. Onarımları, yenilenmeleri, yıkılıp yeniden yapılmaları ya da yeniden işlevlendirilmeleri gibi her kavramdan tarihi tüm öğeleri etkilenmiştir. Bu değişimler sadece günümüz koşullarının bir getirisi olarak değil, nüfus artışının kendini göstermeye başladığı süreç itibari ile ortaya çıkmıştır. Bu değişim ve gelişim sürecinden en çok etkilenen ve bu etkilenme sonucu mekânsal ve çevresel açıdan çok fazla değişime uğrayan yapılardan biri olarak karşımıza Kapalıçarşı çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı dünyanın görülmesi gereken elli tarihi mekan sıralamasında yedinci sırada yer alan, Bizans döneminden bu yana varlığını sürdüren ve her dönem kendine yeni kelimesinin işlevsel karşılığını katıp, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan “Kapalı Çarşı” nın tarihsel süreçte mekânsal açıdan iç ve dış etkenler ile nasıl şekillendiğini ortaya koymaktır.
 • Publication
  Open Access
  Görsel İmgeleme Aracı Olarak Mekânın Arka Planını Semiyolojik Çerçevede İncelemek
  (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ, 2020) AKBAŞ, GAMZE; ERÇETİN, ARZU
  Semiyoloji, 20. Yüzyılda literatür çalışmalarında etkisini dikkate değer şekilde göstermiş ve gerek mimarlık alanında gerek görsel kültür açısından inceleme konusu olması kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsan ve dünya arasındaki bağlantının nasıl gerçekleştiğini sorgulayan “semiyoloji”, iletişim çalışmalarında önemli bir disiplin olarak yerini almaya başlamıştır. “Temsil etme” anlamına gelen “semiyoloji”, bu çalışmada anahtar rol oynamakta olup, karikatür, resim, makale gibi görsel kültüre ilişkin materyaller üzerinden mekân analizi yapılmaktadır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında semiyoloji kaynak olarak kullanılarak, iç mimari alanında mekân okumasına yönelik farklı bir bakış açısının sunulması amaçlanmaktadır. Çünkü mekân insan ile varolmakta ve deneyimler ile anlamlanmaktadır. Bu nedenle kullanıcıya verilen her imaj semiyolojik anlamda önem kazanmaktadır. Semiyoloji, bireyin yaşam pratiğinde çevresini algılaması, anlamlandırması ve etkileşime geçebilmesi şeklinde açıklanmaktadır; özellikle, görsel iletişim çalışmalarında etkin rol oynayan “metaforlaşma”, nesnelere yüklenen yeni anlamları ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmaların yapılmasıyla birlikte, bir iletişim aracı olarak kullanılan semiyoloji, tasarım sürecinin farklı perspektiflerden değerlendirilebilmesi için yeni bir çalışma alanı sunmaktadır. Çalışmanın metodu olarak belirlenen semiyolojinin, içinde görsel kültüre yönelik anlamlar barındırması ve “ilişki kurma” - “anlam yükleme” - “hafıza” gibi konuların analiz edilmesi bu çalışmanın ana hedefidir. Bu kavramın içinde yer alan farklı terimler ile ilgili metinler incelenerek, mekânın arka planında yatan anlamların keşfedilmesi bu çalışmada önemli bir yer teşkil etmektedir.
 • Publication
  Open Access
  İznik’te Erken Dönem Osmanlı Mimarisi Örnekleri: Zaviye, İmaret, Cami
  (Deniz Yengin, 2020) AKBAŞ, GAMZE; ERÇETİN, ARZU; KUTLU, RANA
  İznik, tarihsel süreç içerisinde çeşitli uygarlıkları içinde barındırmış olup, bu dönemlere ilişkin etnografik eserleri, kalıntıları ve sivil yapıları sergileyen bir açık hava müzesi olma özelliğine sahiptir. Tarih boyunca ana ticaret yolları üzerinde bulunan İznik, stratejik açıdan önemli bir yere sahip olmuştur; bu durum kente ekonomik ve kültürel açıdan canlanmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışmanın amacı, erken Osmanlı dönemine odaklanarak “zaviye, imaret ve cami” örnekleri üzerinden İznik’in önemli yapılarının kuramsal bir çerçevede yeniden incelenmesidir. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürünü içinde barındıran kentte uygulanan plan şemaları gözden geçirilerek, çalışma zaviye, imaret ve cami yapılarıyla sınırlandırılmaktadır. “Erken Osmanlı mimarisi”nin önemli bir parçası olan İznik, bu çalışma kapsamında incelenirken, Türk yapı sanatının merkezi olarak kabul edilen bu mimari eserlerin önemi yeniden vurgulanmaktadır. Örnek seçilen yapılar ile ilgili literatür taraması ve yerinde fotoğraflama tekniği gerçekleştirilmiştir. Bu tarihi yapıların seçilme nedeni dönemin ilk örnekleri arasında yer almaları ve yapı yapım özelliklerinin tarihe ışık tutmasıdır.