Person:
SAATÇI, ERTUĞRUL

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
SAATÇI
First Name
ERTUĞRUL
Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Metadata only
  Sloshing Displacement Measurements Based on Morphological Image Analysis
  (2018-04) YAZICI, GÖKHAN; SAATÇI, ERTUĞRUL; 140840; 10488
  Sloshing of the contained liquid is an important issue, which needs to be dealt with in the design of moving liquid storage tanks, such as fuel tanks subjected to earthquakes. Numerical methods such as the finite element method or smoothed particle hydrodynamics are commonly used to analyze the sloshing response of liquids in the design of liquid storage containers. The analysis results obtained from numerical methods are usually validated through the comparison of free surface displacements obtained from laboratory tests conducted on scaled tank models. However, the equipment required for measurement can be quite costly and the setup of the measurement system for moving containers can be a tedious process. In order to simplify the measurement setup and reduce the associated cost, we propose a measurement system based on morphological image analysis using a stationary HD camera. In order to verify the validity of the proposed method a shaking table test was conducted on a transparent prismatic liquid tank subjected to a simulated earthquake base motion. The liquid tank was filled with colored water to facilitate image analysis. The video record of the experiment was processed by the proposed algorithm implemented in the MATLAB environment to measure the free surface displacements on the right wall of the tank. The free surface displacements obtained from the video record by automated image analysis were congruent with the manual measurements conducted on the individual video frames.
 • Publication
  Open Access
  Akciğer Basınçlarının İnvasiv Olmayan Yöntemler ile Kestirilmesi Amacıyla Akciğer Basınçları Ve Akciğer Sesleri Arasındaki İlişkinin Modellenmesi
  (TÜBİTAK EEEAG Proje, 2020) SAATÇI, ESRA; Öztürk, Ayşe Bilge; SAATÇI, ERTUĞRUL; Akan, aydın
  Solunum fonksiyon testleri solunum hastalıklarının teshis ve tedavisinin izlenmesinde kullanılırlar. Hastane ortamında yapılan bu testler pahalı cihazlara ve hastalar tarafından yapılan çesitli solunum manevralarına ihtiyaç duyarlar. Bu projenin amacı klinikte kullanılan solunum fonksiyon testlerinin yerine basit yöntemler ile solunum parametrelerinin bulunmasıdır. Bu amacı gerçeklestirmek için akciger basınçlarının girisimsel olmayan yöntemler ile kestirilmesi gerekmektedir. Basit mikrofonlar ile ölçülen akciger seslerinin ve havayolu gaz akıs hızı, sıcaklıgı ve nemi gibi çesitli solunum sinyallerinin istatistiksel ve fraktal sinyal isleme yöntemleri ile islenmesi bu projede önerilen temel yöntemdir. Solunum parametrelerinin kestiriminde bazı sinyal isleme yaklasımları önerilmis olsa bile solunum sesleriyle beraber istatistiksel ve fraktal sinyal isleme yöntemleri kombinasyonunun kullanılması bu projenin yenilikçi kısmıdır. Yapılan analizler sonucunda derin ve normal solunumların birlikte kullanıldıgı bronsial solunum sesinden elde edilen Hurst üstelinin agız içi basıncının kestiriminde en basarılı sonuçları verdigi görülmüstür. Ayrıca viskoelastik modelin yardımıyla kestirilen akciger basınçlarının gücü en iyi spirometrik testlerde FEV1 ve FVC parametreleriyle IOS testinde R5 parametresi ile ilişkilidir.