Person:
TÜRKYILMAZ, EMRAH

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Doç.Dr.

Last Name

TÜRKYILMAZ

First Name

EMRAH

Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Publication
  BIM'e Hazır mıyız?
  (2013) TÜRKYILMAZ, EMRAH; 113480
 • PublicationEmbargo
  Mimari Tasarımda Ulaşılabilirlik Kavramının Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları Açısından İrdelenmesi
  (Yıldız Technical Univ, Fac Architecture, Merkez Yerleşim, Besiktas, İstanbul, 34349, Turkey, 2018) İskender, Emine; TÜRKYILMAZ, EMRAH; 113480
  Türkiye’de özürlülerin sahip olduğu yasal haklar bilinmekle birlikte, yapılı çevrenin özürlülerin fiziksel ulaşılabilirliğine hizmet edecek şekilde düzenlenmesi konusunda çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, özürlü bireylerin Türkiye’de mevcut sistem içinde sahip oldukları yasal hakların incelenerek, yapı içinde özürlü bireylerin ulaşılabilirliğine olanak sağlayan düzenlemelerin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, TS9111 Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri standartlarının incelenmesiyle yapı içinde özürlü bireylerin fiziksel ulaşılabilirliğine imkân sağlayan minimum gereklilikler belirlenmiş ve bu gereklilikler seçilen örnek projeler üzerinden analiz edilmiştir. Bu araştırma kapsamında tekerlekli sandalye kullanıcısı olan özürlü bireylerin yapı içi ulaşılabilirliği ele alınmış ve örnek proje analizleri tekerlekli sandalye kullanıcısının gerekliliklerinin kontrol edilmesi üzerinden yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle seçilen örnek projelerin ulaşılabilirliği belirlenmiş ve minimum gereklilikleri göz önüne alarak nasıl tasarım yapılması gerektiği konusunda çıkarsamalar yapılmıştır.
 • Publication
  On The Architectural Education and Formation of Urban Spaces
  (2005) Canbay Türkyılmaz, Çiğdem; TÜRKYILMAZ, EMRAH; 173784; 113480
 • PublicationOpen Access
  Relationship Between Residential Characteristics and Emotions in Children
  (2005) Sungur Erenoğlu, Aslı; Canbay Türkyılmaz, Çiğdem; TÜRKYILMAZ, EMRAH; 174980; 173784; 113480
  In the literature, mostly the effects of housing characteristics on user psychology and user satisfaction studies cover adults. However, it has been widely believed that, positive and negative emotions experienced in the childhood have stronger impacts than the emotions experienced later. House is both an economical, physical and a social formation. The socialization process of a child begins in the house and continues in the city. In the future, both our houses and our cities will be our children’s. For a country such as Turkey, which has a population of young generation, it has believed that childhood experiences have to be studied in a more detailed way for the reason those experiences will later affect the life style of the adults. The aim of the study is to determine how the children’s emotions are affected by the characteristics of the house and how the image of the home is emerged and formed in this period of life. For this reason, a case study is conducted in a squatter settlement.. In this case study, assuming the users consist of children, how the children are affected by the house they live in and what are the factors affecting user satisfaction in residents have been investigated. The case study is conducted via a questionnaire and face to face interviews. The age of the children chosen for the questionnaire is between 8 and 16. The reason for this is, before the age of 8, children spend most of their times inside the house playing and thinking of no other function of the spaces and after the age of 16, the children are teenagers and not really ‘children’ anymore. As a result of the study, data can be interpreted to reach some conclusions that can be used to rehabilitate the existing settlements and to design future projects with children in mind. Designing the residential areas according to children’s’ satisfaction may ease the socialization and the education process. So the final benefit of can be told as to have more secure and livable spaces and cities to live in.
 • Publication
  Urban Rehabilitation: Reinventing a Productive Landscape Istanbul, Golden Horn
  (2012) Canbay Türkyılmaz, Çiğdem; Pellitero, Ana Moya; Eliziario, Josue Silva; TÜRKYILMAZ, EMRAH; 173784; 113480
 • Publication
  A Research on The Architectural Design Knowledge
  (2003) Canbay Türkyılmaz, Çiğdem; TÜRKYILMAZ, EMRAH; 173784; 113480
 • Publication
  Lüleburgaz Urban Rehabilitation-Case Study-Dere Neighborhood
  (2013) TÜRKYILMAZ, EMRAH; 113480
 • Publication
  An Interface Design for IFC Based Collaboration Environment
  (2008) Aytuğ, Ayfer; Vries, Bauke De; TÜRKYILMAZ, EMRAH; 113480; 3513
 • Publication
  Ergonomik Ölçütlerin Değerlendirilmesi İçin Bir Karar Destek Sistemi Önerisi
  (2018) TÜRKYILMAZ, EMRAH; 113480
  Bilgi teknolojilerinin mimari tasarım, yapım ve kullanım alanlarına uygulanması söz konusu olduğunda başlangıç noktası bilgi paylaşımıdır. Bilgi paylaşımı, yazılım ve konumda bağımsız şekilde veri değişime izin veren çalışma ortamlarını gerektirir. Günümüzde IFC (Industry Foundation Classes) dosya biçimi ile bu veri değişimi sağlanmaktadır. IFC, nesne tabanlı bir bilgi modelidir ve mimari tasarım, yapım ve kullanım alanlarıyla ilgili her türlü veriyi içinde barındırır. IFC, nesnelerin özelliklerini ve yapılarını içerir, örneğin bir kapı yalnızca çizgilerin birleşiminden meydana gelen basit bir öğe değildir, geometrik olarak tanımlanmış ve kendine özgü nitelikleri içeren özgün bir öğedir. Diğer taraftan, ergonomik ölçütler bir mekanın biçimlenişi sırasında eldeki en önemli verilerden birisini oluşturur. Antropometrik, fizyolojik ve psikolojik gereksinmelerin karşılanmadığı mekanların tasarım, yapım ve kullanımında sorunlar ile karşılaşılmakta, bu sorunlar mekan kalitesinin ve kişisel konforun azalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir mekanın sahip olduğu ergonomik ölçütlerin uygunluğunun belirlenmesi için bir karar destek sistemi modeli geliştirmektir. Bu çalışmanın ilk aşamasında, ergonomik uygunluğu belirlenecek mekanın 3B modeli oluşturulmuştur, ikinci aşamada, mekanın sahip olması gereken ergonomik ölçütler, Solibri Model Checker (SMC) yazılımı ile kural olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, mekanın 3B modeli, Solibri Model Checker yazılımına IFC dosyaları olarak aktarılmıştır. SMC yazılımı ile mekanın ergonomik ölçütler bakımından uygunluğu analiz edildikten sonra, detaylı bir rapor hazırlanmıştır. Geliştirilen bu sistem aracılığıyla, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, problemin tanımlanmasına değil problemin çözümüne odaklanılmakta ve dolayısıyla gerçekçi sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca, fiziksel ölçütlerin kontrol edilmesi gibi tekrarlanan işlemlerin yapılması sırasında zaman tasarrufu gerçekleştirilmektedir. Daha kesin 3B görselleştirme yapılabilmektedir. Mekan içindeki donatıların konumları kesin olarak belirlenebilmektedir. Sonuçta oluşturulan uygunluk raporları ile, tasarım kararlarını, yapım ve kullanım aşamalarına geçmeden sorgulayabilmek mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında, IFC aracılığıyla çalışmak halen daha zordur. Ancak, günümüz gelişen teknolojisinde tasarımcıların bu tip bilgi paylaşımı yapabilen modelleri kullanmaya başlaması gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.