Yayın:
Sanat Eğitiminin Görsel Okuryazarlık Becerilerine Etkisi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016-07
Yazarlar
Eraslan Taşpınar, Şeyda
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu araştırmanın amacı sanat eğitiminin görsel okuryazarlık becerilerine olan etkisini belirlemektir. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubunu Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 44 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler sanat eğitimi alan ve almayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Sanat eğitimi alıp almamaları mezun oldukları lise türüne göre belirlenmiştir. Güzel sanatlar liselerinden mezun olanlar sanat eğitimi almış olan öğrenci grubunu, alan dışı bir liseden mezun olan öğrenciler ise sanat eğitimi almamış olan grubu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Görsel Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin görsel okuryazarlık becerileri ortalamalarının alt boyutların tümünde yüksek olduğu görülmüştür. Sanat eğitimi alan grubun görsel okuryazarlık becerileri puanları sanat eğitimi almayan gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucunda Sanat Eğitiminin öğrencilerin görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sanat Eğitimi, Görsel Okuryazarlık, Görsel Okuryazarlık Becerileri, Görsel Çağ, Art Education, Visual Literacy, Visual Literacy Skills, Visual Age
Alıntı