Publication:
İstanbul sanat müzeleri ve sosyal- medya: Twitter örneği

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-10

Authors

Üstünipek, Mehmet

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Türkiye’de çağdaş sanat müzeleri son on yıllık zaman dilimi içerisinde kurulmuş ve sosyal yaşamda etkinleşmeye başlamıştır. Bu süreç, bir sosyal medya platformu olan twitter’ın doğuşuyla da örtüşmektedir. Müzelerin daha iyi bir toplum yaratmak konusunda katkı sağlamak ve bireylerin entelektüel gelişimine ivme kazandırmak gibi toplumsal misyonları doğrultusunda facebook, twitter, bloglar, networkler gibi sosyal medya platformlarından etkili bir şekilde yararlanmaları kaçınılmazdır. İstanbul’daki üç büyük sanat müzesinin twitter hesapları incelendiğinde nitelik ve nicelik olarak önemli dünya müzelerinin ortalamalarından farkları olmadığı görülmektedir. Her üç müzenin de Türkçe tweetlere eşlik eden birer İngilizce tweete de yer vermesi uluslar arası sanat ortamını hedef aldıklarını göstermektedir. Twitterı müze odaklı bir sosyal atmosfer yaratmak üzere kullanmaktadırlar. Takipçi sayıları dikkate alındığında böyle bir atmosferin varolduğunu ve gelişmekte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İstanbul sanat müzeleri ağırlıklı olarak dünyadaki diğer sanat müzelerinin hesaplarını takip etmekteyken çok az sayıda bireysel twitter hesabının takipçisidir. Buna karşılık önemli sanat müzelerinin hiçbiri onların hesaplarını takip etmemektedir. İstanbul sanat müzeleri pek çok önemli uluslararası serge düzenlemekte olmasına karşın bu durum kendilerini yeterince tanıtamadıklarını düşündürmektedir.
Contemporary art museums in Turkey have been established during the last decade and activated in social life. This period was coinciding with the rise of twitter as a social media instrument. Through the social missions of museums to make a contribution for a better society and to push forward the intellectual improvement of individuals it is inevitable for them to benefit effectively from the social media like facebook, twitter, blogs, Networks etc. Analyzing the twitters of three main art museums of Istanbul it can be seen that their quantitative and qualitative values are equal to the averages of main world museums. By tweets in English accompanying the Turkish ones it seems that all of them are searching for the international art platform. They use twitter to create a museum based social atmosphere. Considering the numbers of their followers it is possible to tell that this social environment is existing and improving. Istanbul art museums are following mostly the twitters of main world museums but only few individuals. On the contrary none of those world museums are following them. This case makes us think that they are not proclaiming themselves while holding so many important international exhibitions.

Description

Keywords

Müze, Sanat Müzeleri, Twitter, Tweet, Sosyal Medya, Art Museums, Social Media, Museum

Citation