Publication:
Matematikten Sanata Yansımalar: M.C. Escher

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Erkan Yazıcı, Yasemin

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ataköy Kampüsü, Bakırköy/İstanbul

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Matematik ve sanat ilk bakışta iki uzak çalışma alanı gibi görünseler de, ikisi de insanın doğayı anlama ve ifade etme çabalarının ürünleridir. Matematik doğayı semboller, sayılar ve denklemlerle zarifçe soyutlamakta ve yorumlamaktadır. Sanat ise aynı işi resimler, heykeller ve kompozisyonlar aracılığıyla yapmaktadır. Maurits Cornelis Escher, matematikten ilham alan ve düzlemin simetri operasyonları ile bölünmesi ve mümkün görünmeyen mekanlara odaklanan sanat eserleri ile gerek matematikçiler ve gerekse sanatçılar için bir ikon olarak kabul edilmektedir. Bu makalede Escher’in eserlerinde düzlemsel simetri gruplarının kullanımı ele alınmaktadır.
Although, mathematics and art may seem like two distant fields of study at the first glance, they are both products of man’s struggle to undertand and express nature. Mathematics, elegantly abstracts and interperets nature through the use of symbols, numbers and equations, whereas art does the same through the use of paintings, sculptures and compositions. Mauirts Cornelis Escher has been considered as an icon for mathematicians and print artists alike for his mathematically inspired artworks which focused on divisions of planes with symmetry operations and impossible spaces. This paper reviews the use of plane symmetry groups in Escher’s works.

Description

Keywords

matematik ve sanat, düzlemsel simetri, M.C. Esche, mathematics and art, plane symmetry groups

Citation