Yayın:
TCK'da suçu bildirmeme suçu

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-12
Yazarlar
Kolcu, Selahattin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
01.07.2005 tarihinden önce yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'da sadece kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suç olarak düzenlenmiştir. 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile genel nitelikli suçu bildirmeme suçu düzenlenmiş, bunun yanı sıra suçun özel görünüş şekilleri olan kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ve sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu ayrı maddeler halinde düzenlenmiştir. Bu çalışmada, hukukumuza ilk kez 5237 sayılı yasa ile giren genel nitelikli suçu bildirmeme suçu ile kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu ve sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca bu suçların genel özelliğinin ihmali suç olması nedeniyle ihmali suçların ne olduğu, özellikleri konusu irdelenmiştir. Çalışma ile, uygulaması çok sık olmayan bu suçlarla ilgili olarak doktrinde yer alan görüşler ve uygulamadan örneklere yer verilmiştir. İnceleme konusu yapılan suç tipleri ile ilgili olarak tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler vurgulanmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler :İhmali Suç, Görünüşte İhmali Suç, Suçu Bildirmeme, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Sağlık Mesleği Mensubu.
The Turkish Criminal Code (no.765) which was in force before 01.07.2005 criminalised the public officials who have not informed that a crime was commited. The Turkish Criminal Code (no.5237) that entered into force in 01.07.2005 provided a general character for this crime and also made a distinction between two seperate crimes, namely the public officials who have not informed that a crime was commited and the health officials who have not informed that a crime was commited. This paper only examines the general characters of this crime, which was recognised with law no 5237 as well as the two distinction crimes mentioned above. In addition, the paper questiones the issue of negligent crimes since the crime of not informing a crime is also considered a negligent crime. The paper sets out examples of implementation as well as different opinions from the doctrine and this crime which does not have wide range of implementation. The paper also highlights the shortcoming whit regard to this type of crime and explores the areas of progress. Key Words :Negligent crime, apparent negligent crime, crime ofnot informing a crime, public officials who have not informed that a crime was commited, health officials who have not informed that a crime was commited.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Law
Alıntı